LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

306 lodjur fälldes vid jakt i stamvårdande syfte

mån mars 07 14:27:00 2022

Finlands viltcentral beviljade totalt 321 dispenser för fångst av lodjur. Alla dispenser förutom en riktades till området söder om renskötselområdet. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Dispenserna i stamvårdande syfte riktades till de områden där lodjursstammen är störst eller uppskattas ha ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

Vinterns snöförhållanden skapade goda jaktförhållanden och möjliggjorde att i enlighet med rekommendationerna rikta dispensfångsten till individer som har rört sig i närheten av bebyggelse. Över 95 procent av dispenserna användes.

Naturresursinstitutet uppskattade att det fanns 2 155–2 280 över ett år gamla lodjur i Finland innan jaktsäsongen inleddes. Enligt uppskattningen ökade stammen i hela landet med cirka 100 individer sedan föregående år. Ifjol gjordes i Finland, liksom året innan, observationer av cirka 400 lodjurskullar.

Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av Finlands lodjursstam i sommar. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade observationer av kullar som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.

Förvaltningsplanen för lodjursstammen

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggand...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...