LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Dispenserna för lodjur beviljade

tors okt. 24 15:26:00 2019

För området söder om renskötselområdet beviljades totalt 240 dispenser för fångst av lodjur. Antalet dispenser ökade jämfört med föregående år. Vid allokeringen av dispenserna betonades områden på vilka lodjursstammen är tätast och enligt stamuppskattningen har ökat.

De årliga stamuppskattningarna av lodjursstammen, stamuppskattningssystemets kontinuitet och det att skadorna orsakade av lodjur hålls under kontroll, visar att förvaltningen av den finländska lodjursstammen fungerar. Den stamvårdande fångsten har även möjliggjort att den finländska vildmarkskulturen bevaras.

Naturresursinstitutet uppskattade att det i Finland finns 1 845–1 955 över ettåriga lodjur.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade dispenser i stamvårdande syfte inom renskötselområdet redan tidigare i höst.

Förvaltningsplanen för lodjursstammen

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggand...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...