LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Ge din insats till uppdateringsarbetet av förvaltningsplanen för lodjuret

tis aug. 16 09:52:00 2016

Finlands viltcentral har på tjänsten otakantaa.fi (dinåsikt.fi) som upprätthålls av justitieministeriet publicerat ett diskussionsforum som hör till uppdateringen av förvaltningsplanen för lodjursstammen. Diskussionsämnena är indelade i fyra olika kategorier:

• förhållandet mellan människan, lodjuret och naturen,
• lodjursstammens utbredning, stammens storlek och stamuppskattning,
• jakten på lodjur,
• lodjuret ett djur som skapar olägenhet och skada.

Man önskar att diskussionerna tillför ett mervärde till planens uppdatering. Samtidigt ger man alla medborgare en möjlighet att delta i beredningen av förvaltningsplanen för det i Finland rikligaste förekommande rovdjuret.

– Vi önskar en konstruktiv och mångsidig diskussion som tar sikte på framtiden, informerar projektchef Mikko Toivola på Finlands viltcentral.

Toivola påminner om att alla synvinklar och åsikter är välkomna då de ges i en konstruktiv anda. Uppdateringsarbetet är ännu i det inledande skedet varför det nu är tid för att vara med och påverka. Diskussionen på tjänsten otakantaa.fi (dinåsikt.fi) är öppen för alla och den har öppnats på både finska och svenska. Diskussionen är öppen ända fram till slutet av oktober.

Gå till diskussionen 

Tilläggsuppgifter
Mikko Toivola, projektchef, Finlands viltcentral
029 431 2341, mikko.toivola@riista.fi

Förvaltningsplanen för lodjursstammen

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggand...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...