Kontaktuppgifter

Suurpedot.fi publiceras av Forststyrelsen, men det är många experter på stora rovdjur som står för innehållet. Med i redaktionen är även jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral.

Webbplatsen finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen.

Suurpedot.fi-redaktionen

Aku Ahlholm
kommunikationschef, Forststyrelsen
förnamn.efternamn@metsa.fi
0206 39 4660

Eeva Pulkkinen
specialplanerare, Kuhmo naturum Petola, Forststyrelsen
förnamn.efternamn@metsa.fi
0206 39 6376

Mirja Rantala
kommunikationsplanerare, Finlands viltcentral
förnamn.efternamn@riista.fi
0294 312 125

Sinikka Jortikka
informatör, Naturresursinstitutet
förnamn.efternamn@luke.fi
0295 324 544

Johanna Liukkonen
specialist, jord- och skogsbruksministeriet
förnamn.efternamn@mmm.fi

Iina Ala-Kurikka
SusiLIFE-kommunikationssamordnare
förnamn.efternamn@luke.fi
029 532 2812

Henna Birkman
communicationsexpert, Miljöministeriet
förnamn.efternamn@ymparisto.fi
0295 250 299

Ge respons

Ge respons till Suurpedot.fi - redaktionen.