Järvens kännetecken

Järven är ett kraftigt byggt rovdjur. I dess spårstämplar syns fem tår, i motsats till lodjurets och vargens som har avtryck efter bara fyra tår.

En järv står på en lavhed och ser mot fotografen. Järv. Foto Kimmo Pöri

Järven är vårt största mårddjur

  • Kroppslängd: 69-83 cm, svans 16-25 cm
  • Vikt 8-28 kg, hanen större än honan

Järven är ett kraftigt byggt rovdjur. Pälsen är glänsande med mörkbrunt som den dominerande färgen. På sidorna finns bruna eller gulaktiga tvärstrimmor, även pannan och kinderna är ljusare. Nosen, svansen och benen är svarta. Öronen, som har gulbruna kanter, är nästan helt täckta av pälsen.

Järvens spår

Järvens spår känns igen på spårstämpelns storlek och ställning samt järvens speciella sätt att röra sig. Järven rör sig skuttande och lämnar då parspår, eller i galopp, vilket ger tassavtryck i en sned rad tre och tre. I järvens spårstämplar syns fem tår.

Järvens levnadsvanor och fortplantning

Järvens föda är ovanligt varierad. Födan inbegriper såväl smågnagare som hjortdjur stora som en vuxen ren.