OLAGLIG JAKT

Att döda ett stort rovdjur utan lov eller på annat sätt olagligt definieras vanligen som grovt jaktbrott.

En snödriva med många snöskoterspår och två spår av järv. En snödriva med många snöskoterspår och två spår av järv.

Olaglig jakt på stora rovdjur

Ett rovdjursbrott är till exempel att en jägare trodde sig skjuta en över ett år gammal björn som sedan visade sig vara under ett år gammal. I motsats till hur det är i älgjakt är det förbjudet att skjuta en björnunge som är under ett år gammal.


I folkmun talar man ofta om tjuvskytte och menar då systematisk och avsiktlig jakt på stora rovdjur. Lagen känner inte det begreppet. I lagen talas det till exempel om jaktbrott, jaktförseelse, grovt jaktbrott, olovlig fångst och döljande av olagligt byte. Med olaglig jakt avses här alla dessa.


Övervakning av lagligheten

Att lagen följs övervakas av polisen, gränsbevakningen, Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare samt jaktövervakare.

Myndigheterna övervakar sina områden både tillsammans och var för sig. Under de senaste åren har samarbetet utvecklats och informationsutbytet är snabbare och effektivare än förut.

Rapportera eventuella överträdelser till jakt- och fiskeövervakaren (eraluvat.fi)


Så här definieras olaglig jakt i lagen

Om lagstiftning som har att göra med de stora rovdjuren berättas på Suurpedot.fi i avsnittet: Lagstiftning. Lagrum som rör olaglig jakt finns i jaktlagen och strafflagen. En person som olagligt dödat eller skadat ett stort rovdjur, en skogsren eller en utter kan enligt strafflagen dömas för grovt jaktbrott.

Se lagstiftning.

Jaktbrott: jaktlagen 72 § (finlex.fi) och strafflagen 48 a kap. 1 § (finlex.fi)
Jaktförseelse: jaktlagen 74 § (finlex.fi)
Grovt jaktbrott: strafflagen 48 a kap. 1 a § (finlex.fi)
Olovlig fångst: strafflagen 28 kap. 10 § (finlex.fi)
Döljande av olagligt byte: strafflagen 48 a 4 § (finlex.fi)
Grovt döljande av olagligt byte: strafflagen 48 a 4 a § (finlex.fi)

Anmälan till jakt- och fiskeövervakaren

Om du upptäcker en förseelse eller misstänker att en sådan skett, kan du anmäla din observation till jakt- och fiskeövervakaren. Du kan också lämna din anmälan elektroniskt.

Lagstiftning och bestämmelser

I skyddet och jakten av de stora rovdjuren i Finland tillämpas nationell lagstiftning och internationella överenskommelser.