Samhället och de stora rovdjuren

De stora rovdjuren väcker starka reaktioner hos människor. Många är rädda för dem eller rentav hatar dem. På andra sidan vill folk skydda dem. För en del är de stora rovdjuren vildmarkssymboler. I själva verket är de stora rovdjuren ganska främmande för största delen av människorna.

En svartvit teckning av en björn som kastar en sten utför en sluttning. I bakgrunden vid foten av sluttningen finns träd. Björnen och en sten. Foto: Niffe/Karhuja ja karhunkaatajia 2000, Martti Peltonen

Inställningen till de stora rovdjuren

Finländarna har motstridiga åsikter om förvaltningen och skyddet av stammarna av våra stora rovdjur. Med tanke på förvaltningsplanerna för varg, björn och lodjur har man undersökt finländarnas uppfattningar om hur de stora rovdjurens stammar borde vårdas. Uppgifterna samlades in med hjälp av skriftliga enkäter, intervjuer och öppna samråd. Läs mer om utredningarnas resultat.


Naturfotografering

I naturen ser man väldigt sällan stora rovdjur, eftersom de är skygga djur som tack vare sina skarpa sinnen hinner undvika människan. Fotografering av rovdjur lyckas sällan utan gömsle och matning. I dag går rovdjursfotografering och rovdjursturism ofta hand i hand. Många naturfotografer erbjuder turister en möjlighet att få se och fotografera stora rovdjur. Läs mer om naturfotografering.


Turism

Stora rovdjur är intressanta dragplåster inom turismen. Ofta kan redan vetskapen om att det finns stora rovdjur i omgivningen skapa spänning och en känsla av att naturen är äkta och ursprunglig. Läs mer om rovdjursturism.


Renskötsel och stora rovdjur

Största delen av renägarna godkänner att det finns stora rovdjur i renskötselområdet, förutsatt att de får ersättning för de skador rovdjuren orsakar och att rovdjursstammarna regleras. Mest positivt ställer man sig till rovdjuren i den norra delen av renskötselområdet och i yngre åldersgrupper. Läs mer om problemen i renskötselområdet.

De stora rovdjuren och vi

De stora rovdjuren och människorna har alltid levt sida vid sida i Finland. Människornas inställning till de stora rovdjuren varierar dock från positiv till negativ. Myter och legender och den allmänna debatten om de stora rovdjuren har påverkat våra attityder och även skapat rädsla.