Kuhmos naturum Petola

I Petola kan du lära dig mer om Finlands stora rovdjur - björn, varg, lo och järv. Du blir bekant med deras storlek och utseende, läten och spår, hur de rör sig och förökar sig samt deras levnadsvanor och livsmiljöer. Det finns också rikligt med information från rovdjursforskning.

En hög och kantig byggnad med en skylt på väggen där det står naturum Petola. Kuhmos naturum Petola. Foto: Petola naturum.

Petola är mångsidigt

I Petola finns möjlighet, lokaler och redskap för mångsidiga undervisningar. Petola erbjuder tillsammans med andra sevärdheter och utflyktsmål i närheten ett utmärkt mål för en flera dagars utfärd. Läs mer om Kuhmos naturum Petola (utinaturen.fi)


Permanent utställning

Huvudutställningen på Kuhmos naturum Petola, "Pedot liikkeellä", är indelad i olika avdelningar där Finlands och Kajanalands stora rovdjur presenteras med bilder, ljud, ljus och föremål. Kungsörnen räknas också i många sammanhang till de stora rovdjuren och den har därför också fått en plats i utställningen. Mer information om de stora rovdjuren finns också på sidan Datateket, där det utöver utställningsskärmarna även finns mängder av tidskrifter och litteratur med anknytning till de stora rovdjuren. Läs mer om Petolas programmering (utinaturen.fi)


Naturstig

Petolas naturstig gör dig bekant med rovdjurens sinnen och levnadsvanor. Längs aktivitetsstigen kan var och en jämföra hur stora hopp man kan göra jämfört med lons jaktsprång, söka järvens bytesgömmor, kommunicera utan ord som vargar och jämföra sina egna krafter med björnens. Man har också tagit med berättelser från folkdiktningen om de stora rovdjurens uppkomst. Man kan också testa sin klyftighet genom att fundera på några gåtor om rovdjur. Läs mer om Petolas aktiviteter (utinaturen.fi)

I Finland lever fyra stora landrovdjur

I Finland har vi fyra stora landrovdjur som alla hör till olika familjer. Lodjuret hör till kattdjuren, vargen till hunddjuren, brunbjörnen till björndjuren och järven till mårddjuren. De är klassificerade som stora rovdjur på grund av sin storlek och sina levnadsvanor.

Björnens spår

Björnen har de största fotspåren bland vårt lands vilda djur. Spåren efter björnens baktassar påminner lite om en människas fotspår. På sommaren kan du hitta söndrade myrstackar och stubbar efter björnen. På vintern kan ett andningshål vara det enda som syns av björnens ide.