Vargarnas antal och förekomst

Vargstammarna nära östgränsen är störst, men på senare år har antalet vargar ökat kraftigt i västra Finland. Vandringsvargar och till och med bofasta vargar kan förekomma i hela landet.

Varg i myrlandskap, delvis bakom ett litet träd, blicken riktad mot fotografen. Varg. Bild: Eero Kemilä

Storleken på vargflockens revir beror på mängden föda och vargar i området. I Finland är den genomsnittliga årliga revirstorleken 800-1200 kvadratkilometer, beroende på sättet att räkna.

Utgående ifrån uppgifter som produceras av ett nätverk för rovdjursobservation kan man rita upp förekomstkartor för varje art. Kartorna visar antalet rovdjursobservationer per areal. De uttrycker variationen i rovdjursstammarnas regionala täthet under olika år, men berättar inte direkt antalet rovdjur.

Kartor över vargarnas utbredning och de nyaste bedömningarna av vargarnas antal hittar du på Naturresursinstitutets webbsidor.

Vargens utbredning

Se på Naturresursinstitutets webbsidor hur vargstammen är utbredd i Finland.