Vargarnas antal och förekomst

Vargstammarna nära östgränsen är störst, men på senare år har antalet vargar ökat kraftigt i västra Finland. Vandringsvargar och till och med bofasta vargar kan förekomma i hela landet.

Varg i myrlandskap, delvis bakom ett litet träd, blicken riktad mot fotografen. Varg. Bild: Eero Kemilä

Storleken på vargflockens revir beror på mängden föda och vargar i området. I Finland är den genomsnittliga årliga revirstorleken 800-1200 kvadratkilometer, beroende på sättet att räkna.

Utgående ifrån uppgifter som produceras av ett nätverk för rovdjursobservation kan man rita upp förekomstkartor för varje art. Kartorna visar antalet rovdjursobservationer per areal. De uttrycker variationen i rovdjursstammarnas regionala täthet under olika år, men berättar inte direkt antalet rovdjur.

Kartor över vargarnas utbredning och de nyaste bedömningarna av vargarnas antal hittar du på Naturresursinstitutets webbsidor.

Beståndsberäkning för varg 2020: Antalet vargflockar ökad – i synnerhet i västra Finland

I Finland förekom med största sannolikhet 30 vargflockar (27−33 med konfidensgrad 90 %, bild 1) under mars månad 2020, av vilka 24 (21−27) levde inom riksgränsen. På vardera sidan av den östra riksgränsen rörde sig 6 (5–7) flockar. Det totala antalet vargflockar hade ökat med cirka 25 procent jämför...

Vargens utbredning

Se på Naturresursinstitutets webbsidor hur vargstammen är utbredd i Finland.