Lodjurens antal och förekomst

Finlands rovdjursstam har ökat tack vare att lodjursjakten begränsats och i dag påträffas lodjur över hela landet. Lodjurets revir varierar i storlek och kan vara 150–1 000 kvadratkilometer. Hanarna har lite större revir än honorna och en hanes revir kan delvis överlappas flera honors.

Lodjur i vinterpäls. Lodjur i vinterpäls. Foto: Lassi Rautiainen

Utgående ifrån uppgifter som produceras av ett nätverk för rovdjursobservation kan man rita upp förekomstkartor för varje art. Kartorna visar antalet rovdjursobservationer per areal. De uttrycker variationen i rovdjursstammarnas regionala förekomst under olika år, men berättar inte direkt antalet rovdjur eller hur tätt de förekommer eftersom antalet observationer varje år påverkas av väderförhållandena och hur aktivt nätverket är.

Kartor över lodjurets utbredning och de nyaste bedömningarna av lodjurens antal hittar du på Naturresursinstitutets webbsidor.

Lodjursstammen har ökat med 11 procent jämfört med i fjol

Enligt den senaste uppskattningen av stammen har den vuxit med 11 procent jämfört med i fjol. Före jaktsäsongen 2020/2021 finns det uppskattningsvis 2 065–2 170 lodjur i Finland som är äldre än ett år.

Lodjurens utbredning

Se på Naturresursinstitutets webbsidor hur lodjursstammen är utbredd i Finland.