Turism

Stora rovdjur är intressanta dragplåster inom turismen. Ofta kan redan vetskapen om att det finns stora rovdjur i omgivningen skapa spänning och en känsla av att naturen är äkta och ursprunglig.

Rovdjursturism i Finland och i världen

Rovdjursturism i Finland

Wildlife-turism

Observation och fotografering av stora rovdjur i deras naturliga miljö är en del av wildlife-turismen. Till den hör också observation och fotografering av fåglar, andra däggdjur, växter och natursevärdheter. Att se och fotografera stora rovdjur är som bäst en kombination av flera olika naturupplevelser.

Vid utvecklandet av naturturismen måste man se till att verksamheten är både ekologiskt och socialt hållbar. En högklassig produkt inom turismen är professionell och hållbar, sker på naturens och målartens villkor, är lokalt och regionalt godtagbar och trygg. Företagarna inom naturturism har ett stort ansvar när de säljer naturupplevelser åt turister.

Observation och fotografering av stora rovdjur

I Kajanaland, Norra Karelen och nordöstra Österbotten finns turismföretagare som erbjuder möjlighet att se och fotografera stora rovdjur från gömslen som byggts nära matningsplatser. Produkterna säljs vanligen som fullservice-paket som inkluderar en natt i gömslet, guidning, transporter, mat, logi och försäkring.

Oftast ser man björnar på observationsplatserna, ibland även vargar och järvar. Att se en kungsörn, havsörn eller brun glada kan också vara en minnesvärd upplevelse. Lodjur ser man inte vid matningsplatserna eftersom de inte äter as.

I rovdjurens spår

Redan att se spår efter stora rovdjur är en upplevelse för många. Det ger också möjlighet att lära sig mer om rovdjuren. I många länder erbjuds utfärder där man ser på rovdjursspår under ledning av en erfaren guide. Också i Finland har man ordnat vargskidning, där man följer vargspår på skidor. Under en vargylsutfärd tar man deltagarna med sig ut i skogen i skymningen och härmar vargens ylande. Att höra vargens svar i den dunkla skogen kan vara en spännande upplevelse.

Jaktturism

Också jaktturismen är av stor betydelse. Under björnjaktssäsongen 20.8 – 31.10 vandrar hundratals björnjägare omkring i östra Kajanalands ödemarker. Det beror på att största delen av de stamförvaltningsbaserade jaktlicenserna för björn beviljas för Kajanaland. Lodjuret jagas i hela landet och har inte någon större betydelse ur turismperspektiv.

Läs mer om jakt på stora rovdjur.

Kuhmos naturum Petola

Ett turistmål som har att göra med stora rovdjur är Kuhmos naturum Petola, som upprätthålls av Forststyrelsen. I Petolas utställning har man samlat mångsidig, faktabaserad information om de stora rovdjuren, som presenteras på ett visuellt sätt. Läs mer om Kuhmos naturum Petola.

Björnen spelar en viktig roll också i andra av Forststyrelsens naturum runt om i Finland. De stora rovdjuren presenteras också bland annat på Naturhistoriska museet i Helsingfors, Finlands Jaktmuseum i Riihimäki och många andra ställen.

Rovdjursturism i världen

Wildlife-turism som en del av naturtursimen är en världsvitt växande gren, som varit till nytta både för lokal ekonomi och naturvård. Stora och populära arter, som bergsgorillor, tigrar, noshörningar, elefanter, björnar och vargar är effektiva dragplåster inom turismen. Människor är redo att resa långa vägar och betala stora parkavgifter för att få se vilda djur i naturen.

Upprättandet av nationalparken Bwindi i sydvästra Uganda i början av 90-talet är ett exempel på hur en hel regnskog skyddades tack vare en attraktiv art. I dag finansieras nationalparken Bwindi med medel från gorillaturismen. Turismen har också ändrat de lokala invånarnas syn på bergsgorillan, i och med att ett skadedjur blivit en inkomstkälla.

I Nordamerika i staten Michigan är nationalparken Isle Royale känd särskilt för sina varg- och älgstammar. Parkens forskningsstation besöks årligen av tusentals människor. I nationalparken Yellowstone beräknar man att inplanteringen av vargar har ökat besökarantalet märkbart. Även om det betraktas som ganska osannolikt att man ser en varg, räcker medvetenheten om vargens närvaro för att locka turister. I Alaska vill allt fler besökare vara med om en guidad tur där man lyssnar på vargarnas ylande. På alla dessa platser har turism som rätt långt baserar sig på vargar hämtat inkomster, gett lokala människor arbete och främjat naturvården.

Förut ordnades resor för björnskådning bara i Alaska. Nu hör Finland till världstoppen när det gäller björnturism. Till exempel i Sverige har rovdjursturismen börjat senare, trots att där finns tre gånger så många björnar som i Finland. Kajanaland, nordöstra Österbotten och Norra Karelen är världsberömda för sina björnmöjligheter. År 2013 bokfördes i Finland cirka 20 000 nätter i gömslen. Många kända naturfotografer från olika delar av världen kommer till våra barrskogar och kärr för att fotografera stora rovdjur. Finland har länge varit känt som ett bastuland, men nu allt mer också som ett björnland.

Inställningen till de stora rovdjuren

Finländarnas åsikter om vård och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Med tanke på vården av björn-, varg- och lodjursstammarna har man gjort undersökningar för att utreda vad finländarna tycker om saken. Informationen samlades in via enkäter, intervjuer och öppna frågestunder. Res...

Naturfotografering

I naturen ser man väldigt sällan stora rovdjur, eftersom de är skygga djur som tack vare sina skarpa sinnen hinner undvika människan. Fotografering av rovdjur lyckas sällan utan gömsle och matning.

Kuhmos naturum Petola

I Petola kan du lära dig mer om Finlands stora rovdjur - björn, varg, lo och järv. Du blir bekant med deras storlek och utseende, läten och spår, hur de rör sig och förökar sig samt deras levnadsvanor och livsmiljöer.