LAGSTIFTNING OCH BESTÄMMELSER

Vid skydd av och jakt på våra stora rovdjur tillämpas nationell lag och internationella avtal.

En järv står på en lavhed och ser mot fotografen. Järv. Foto Kimmo Pöri

Jaktlagen och förordningarna

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar. Läs mer om jaktlagen.


Naturvårdslagen och naturvårdsförordningen

En målsättning i naturvårdslagen är att bevara naturens mångfald. Enligt naturvårdsförordningen ska miljöministeriet lägga upp övervakningen av vilt levande arter så att det på basis av den är möjligt att bedöma skyddsnivån för arterna. Läs mer om naturvårdslagen.


EU och skyddet av de stora rovdjuren

Som medlemsland i Europeiska unionen beaktar Finland unionens lagstiftning i sitt beslutsfattande. EU:s direktiv överförs i den nationella lagstiftningen och berör därför alla enskilda aktörer. De stora rovdjurens ställning regleras av naturdirektivet, vars bestämmelser har integrerats i Finlands jaktlag och jaktförordning. Läs mer om EU-lagstiftning.


Internationella avtal

Vilka skyldigheter har Finland? Läs mer om internationella avtal för skydd av stora rovdjuren.

EU och skyddet av de stora rovdjuren

De stora rovdjurens ställning regleras av naturdirektivet, vars bestämmelser har integrerats i Finlands jaktlag och jaktförordning. Som medlemsland i Europeiska unionen beaktar Finland unionens lagstiftning i sitt beslutsfattande.

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Naturvårdslagen och naturvårdsförordningen

En målsättning i naturvårdslagen är att bevara naturens mångfald. Enligt naturvårdsförordningen ska miljöministeriet lägga upp övervakningen av vilt levande arter så att det på basis av den är möjligt att bedöma skyddsnivån för arterna.