Tillgänglighetsutlåtande

Forststyrelsen har som mål att garantera tillgängligheten till webbplatsen Suurpedot.fi i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (finlex.fi). Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Suurpedot.fi, som publicerades 2015.