Kontaktuppgifter

Suurpedot.fi publiceras av Forststyrelsen, men det är många experter på stora rovdjur som står för innehållet. Med i redaktionen är även jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral.

Webbplatsen finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen.

Suurpedot.fi-redaktionen

Aku Ahlholm
kommunikationschef, Forststyrelsen
förnamn.efternamn@metsa.fi
0206 39 4660

Eeva Pulkkinen
specialplanerare, Kuhmo naturum Petola, Forststyrelsen
förnamn.efternamn@metsa.fi
0206 39 6376

Sirke Seppänen
planerare, Forststyrelsen
förnamn.efternamn@metsa.fi
0206 39 6045

Mirja Rantala
kommunikationsplanerare, Finlands viltcentral
förnamn.efternamn@riista.fi
0294 312 125

Sinikka Jortikka
informatör, Naturresursinstitutet
förnamn.efternamn@luke.fi
0295 328 702

Päivi Kari
kommunikationsplanerare, jord- och skogsbruksministeriet
förnamn.efternamn@mmm.fi
0295 162 122

Jussi Palmén
kommunikationsexpert, Miljöministeriet
förnamn.efternamn@ymparisto.fi
0295 250 219