Att möta en björn

Björnen rör sig om kvällen och tidigt på morgonen. Möter man en björn blir den oftast överraskad, för björnen undviker människor om den kan. Tack vare sitt utmärkta luktsinne och sin goda hörsel märker den människan på långt håll och gömmer sig eller avlägsnar sig från platsen.

Björnen med två ungarna. Björn och två ungar. Foto: Lassi Rautiainen.

Var mycket försiktig i närheten av en björn

Björnar är individer och beter sig individuellt i olika situationer. En del är nyfikna och andra kan vara aggressiva, men kom alltid ihåg denna grundregel: ingen björn är ofarlig.

Så här undviker du farosituationer:

  • Mata aldrig en björn. Matning vänjer björnen vid människans närhet och björnen minns var den fått mat. Gör dig av med allt avfall ordentligt. Lämna inte mat eller soppåsar ute över natten.
  • Om du hittar ett kadaver som dödats av en björn, gå genast tillbaka i den riktning du kom från. Björnen finns antagligen ännu i närheten. Kadavret är ofta täckt med mossa eller delvis nedsänkt i ett kärr.
  • Ser du en björnunge finns mamman säkert i närheten. Gå inte närmare utan avlägsna dig i den riktning du kom från. Farligast är det om du råkar mellan mamman och ungen. Mamman skyddar instinktivt sina ungar genom att anfalla hotet, alltså dig.
  • Håll din hund kopplad. En hund som rör sig fritt kan träffa på en björn. Om din hund är lös och du hör kraftigt brummande eller rytande från den riktningen, gå längre bort och sök dig till en öppen plats. Om hunden flyr från björnen kommer den antagligen till dig och björnen kan följa efter.

Läs mer i handböcker om de stora rovdjuren (riista.fi)

Björnen är en bättre klättrare och en snabbare sprinter än du

  • En arg björn brummar och svänger huvudet från sida till sida. Den har öronen bakåtfällda och nackhåren på ända och står på alla fyra. Björnen varnar genom att resa sig på bakbenen och ryta kraftigt.
  • Backa lugnt och småprata samtidigt. Skrik inte och ge inte ifrån dig hårda ljud, annars tror björnen att du är fientligt inställd. Stirra inte björnen i ögonen, det betyder en utmaning. Att klättra upp i ett träd hjälper inte om en arg björn anfaller, eftersom björnen är en bättre klättrare än du.
  • Om björnen ändå anfaller, kasta dig till marken på magen, skydda huvudet och nacken med armarna och ligg orörlig, alltså spela död. Det lönar sig inte att springa undan, för björnen är alltid snabbare än du.
  • En skadad björn är alltid farlig. Om du krockar med en björn, stig inte ut ur bilen. Ring efter hjälp och anmäl krocken till polisen. Polisen reder upp situationen. Om björnen är vid liv, varna andra som rör sig på vägen.
  • Om du stöter på en björn som beter sig hotfullt, meddela genast nödcentralen. Om du ser en björn i ett tätortsområde, ska du likaså meddela nödcentralen. Om björnens beteende inte är hotfullt, meddela observationen till rovdjurskontaktpersonen i den lokala jaktvårdsföreningen (riista.fi).

Se en video om björnens beteende (youtube.com)

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.

Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor.

Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.