Björnarnas antal och förekomst

Björnar förekommer i hela Finland med undantag av Åland. Björnstammen är kraftigast i östra Finland och Lappland, men björnar påträffas regelbundet också i södra och västra Finland.

The bear lies in the canopy and looks to the right. Bear. Foto: Savon Erämedia / Kimmo Pöri.

Utgående från uppgifter som produceras av ett nätverk för rovdjursobservation kan man rita upp förekomstkartor för varje art. Kartorna visar antalet rovdjursobservationer per areal. De uttrycker variationen i rovdjursstammarnas regionala täthet under olika år, men berättar inte direkt antalet rovdjur.

Kartor över björnarnas utbredning och de nyaste bedömningarna av björnarnas antal hittar du på Naturresursinstitutets webbsidor.

Björnstammens ökning verkar ha avtagit

Utifrån Naturresursinstitutets senaste uppskattning verkar det som om ökningen i björnstammen i Finland har avtagit. Det totala antalet björnar uppskattas uppgå till 2 020–2 130 individer före jaktsäsongen 2019. Antalet är cirka 5 procent mindre än uppskattningen år 2018.

Björnarnas utbredning

Se på Naturresursinstitutets webbsidor hur björnstammen är utbredd i Finland.