Karhujen määrä ja esiintyminen

Karhuja esiintyy koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Karhukanta on vahvin itäisessä Suomessa ja Lapissa, mutta karhuja tavataan säännöllisesti myös Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Karhu makaa varvikossa ja katsoo oikealle. Karhu. Kuva: Savon Erämedia / Kimmo Pöri.

Petohavaintoverkoston tuottamien tietojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja. Kartat kertovat petohavaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne ilmaisevat petokantojen alueellista tiheysvaihtelua eri vuosina, mutta sen sijaan petojen lukumääriä ne eivät suoraan kerro.

Karttaesitykset karhujen levittäytymisestä sekä uusimmat arviot karhujen määrästä löydät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Karhukannan kasvu näyttää taittuneen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukannan kasvu on taittunut. Karhujen kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan 2020–2130 yksilöä ennen vuoden 2019 metsästyskautta. Arvio on noin viisi prosenttia pienempi kuin vuonna 2018 annettu arvio.

Karhujen levittäytyminen

Katso Luonnonvarakeskuksen sivuilta, miten karhukanta on levittäytynyt Suomessa.