Suurpedot.fi-palvelun yleiset käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Suurpedot.fi-verkkopalvelun tekemisestä ja ylläpidosta vastaa usean eri viranomaistahon ja instanssin muodostama suurpetoviestintäryhmä. Suurpetoviestintäryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö.

Suurpedot-sivujen käytännön ylläpidosta vastaa Metsähallitus, joka huolehtii sivujen toiminnasta ja tekniikasta. Sivuilla olevasta materiaalista vastaa kukin taho tai kirjoittaja, mikäli se tai hän on tekstissä mainittu. Jos tekijää tai tekijöitä ei ole sivulla mainittu, sisällöstä vastaa suurpetoviestintäryhmä.

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 24.2.2022.

Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvausvelvollisuus

Suurpetoviestintäryhmä pyrkii ylläpitämään Suurpedot.fi-verkkopalvelussaan mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, mutta ei anna takuita sivujensa virheettömyydestä tai sisällöstä. Suurpetoviestintäryhmällä on oikeus parantaa ja muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta.

Suurpetoviestintäryhmä ei vastaa palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Suurpetoviestintäryhmä ei vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Suurpetoviestintäryhmällä on oikeus muuttaa ohjelmistoja, tietokantaa, laitteistoa ja muita palvelun osia. Suurpetoviestintäryhmällä on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä.

Muiden tuottamat aineistot

Suurpetoviestintäryhmä ei vastaa Suurpedot.fi-verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole suurpetoviestintäryhmän hallinnassa eikä näin ollen ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Suurpedot.fi-verkkopalvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan tällä sivulla näkyvästä päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Suurpetoviestintäryhmällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Tietosuojaseloste

Tietojen kerääminen

Suurpedot.fi-sivustolla kerätään käyttäjästä tietoja palautelomakkeella. Käyttäjä ilmoittaa lomakkeella nimensä ja sähköpostiosoitteensa, joita käytetään palautteeseen vastaamiseen. Puhelinnumeron jättäminen on vapaaehtoista.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytys

Palautelomakkeen tiedot tallentuvat sivuston hallintajärjestelmään ja lähtevät tiedoksi sivuston päätoimittajalle, joka tarvittaessa välittää palautteen oikealle henkilölle käsiteltäväksi.

Henkilötietoja ei luovuteta suurpetoviestintäryhmän ulkopuolelle ja niitä käsitellään vain ETA-alueen sisällä. Palautteiden yhteydessä annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin palautteen käsittely vaatii.

Suurpedot.fi-sivuston suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Järjestelmän käyttöoikeus on rajattu sitä työssään tarvitseviin henkilöihin.

Evästeet

Suurpedot.fi-sivustolla käytetään evästeitä, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa sivuston kehittämiseen. Lue tarkemmin sivustolla käytettävistä evästeistä.

Rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää niiden korjaamista tai poistamista.

Jos sinulla on kysyttävää suurpedot.fi:n tietosuojasta tai tiedoistasi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen aku.ahlholm(a)metsa.fi.

Anna palautetta

Voit antaa toimitukselle palautetta sivuston sisällöstä tai toimivuudesta. Halutessasi otamme sinuun yhteyttä.

Suurpedot.fi toimitus

Suurpedot.fi:tä julkaisee Metsähallitus, mutta sisällöstä vastaa laaja joukko suurpetoammattilaisia. Mukana toimituskunnassa ovat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus