Yhteiskunta ja suurpedot

Suurpedot herättävät ihmisissä voimakkaita reaktioita. Niitä pelätään ja jopa vihataan. Toisaalta suurpetoja halutaan suojella.
Monelle suurpedot ovat erämaiden symboleita. Suurimmalle osalle ihmisistä suurpedot ovat todellisuudessa aika tuntemattomia.

Mustavalkoinen piirros karhusta, joka heittää kiveä alas mäenrinnettä. Taustalla mäen alla puita. Karhu ja kivi. Piirros: Niffe/Karhuja ja karhunkaatajia 2000, toim. Martti Peltonen

Suhtautuminen suurpetoihin

Suomalaisten näkemykset suurpetokantojen hoidosta ja suojelusta ovat ristiriitaiset. Suden, karhun ja
ilveksen hoitosuunnitelmia varten on tehty selvityksiä siitä, miten suurpetokantoja pitäisi suomalaisten
mielestä hoitaa. Tietoa on kerätty myös kirjallisten kyselyjen, haastattelujen sekä avoimien
kuulemistilaisuuksien avulla. Lue lisää selvityksen tuloksista.


Luontokuvaus

Luonnossa suurpetoja pääsee näkemään hyvin harvoin, sillä ne ovat arkoja eläimiä ja tarkkojen aistiensa ansiosta ne ehtivät väistää ihmistä. Petojen kuvaaminen ei onnistu ilman piilokojua ja ruokintaa. Nykyisin petojen kuvaus ja suurpetomatkailu kulkevat paljolti käsi kädessä. Monet luontokuvaajat tarjoavat matkailijoille mahdollisuuden päästä näkemään ja kuvaamaan suurpetoja. Lue lisää suurpetojen kuvaamisesta.


Matkailu

Suurpedot ovat matkailun kannalta kiinnostavia vetovoimatekijöitä. Usein jo tieto siitä, että alueella on suurpetoja, luo jännitystä ja tunteen siitä, että luonto on aitoa ja alkuperäistä. Lue lisää suurpetomatkailusta.


Poronhoito ja suurpedot

Suurin osa poronomistajista hyväksyy suurpedot poronhoitoalueella, mikäli petojen aiheuttamat vahingot korvataan ja petokantoja säädellään. Myönteisimmin petoihin suhtaudutaan pohjoisella poronhoitoalueella ja nuoremmissa ikäryhmissä. Lue suurpetojen aiheuttamista ongelmista poronhoitoalueella.

Yhteiselo suurpetojen kanssa

Ihmiset ja suurpedot ovat Suomessa aina eläneet rinnakkain. Suhtautuminen petoihin vaihtelee myönteisestä kielteiseen. Suurpetoihin liittyvät myytit ja legendat, sekä pedoista käytävä keskustelu, ovat osaltaan vaikuttaneet asenteisiin ja lietsoneet pelkoa niitä kohtaan.

Suomenpeura

Suurpedot ovat yksi syy metsäpeurakannan pienenemiseen. Lue lisää metsäpeurasta eli suomenpeurasta sivuilta www.suomenpeura.fi.