Luontokuvaus

Luonnossa suurpetoja pääsee näkemään hyvin harvoin, sillä ne ovat arkoja eläimiä ja tarkkojen aistiensa ansiosta ne ehtivät väistää ihmistä. Petojen kuvaaminen ei onnistu luonnossa ilman piilokojua ja ruokintaa. Monet luontokuvaajat tarjoavat matkailijoille mahdollisuuden päästä näkemään ja kuvaamaan suurpetoja.

Suurpetoelämyksiä kuvauspaikoilla

Tarkkailukojun sisältä otettu kuva, jossa näkyy nainen katsomassa ikkunasta lähelle tullutta karhua. Karhun tarkkailua. Kuva: Eeva Pulkkinen.

Suurpetojen kuvaus haaskaruokinnan avulla alkoi 1970-luvulla. Sitä ennen suurpetokuvia ei juurikaan ollut saatavilla. Aluksi piilokojuja käyttivät ainoastaan luontokuvaajat, mutta nykyisin petojen kuvaus ja suurpetomatkailu kulkevat paljolti käsi kädessä.

Luontokuvaajat houkuttelevat suurpetoja kuvauskojujen lähelle ruuan avulla. Pedot tottuvat käymään ruokintapaikalla, kun ruokinta jatkuu samalla paikalla pitkään ja säännöllisesti ilman että petoja häiritään. Kojut ovatkin usein melko varmoja paikkoja nähdä karhu. Haaskoilla käyvät lisäksi susi ja ahma. Ilves ei syö haaskaa, joten sen kuvaaminen kojulta ei juurikaan ole mahdollista. Ruokintapaikalla saattaa käydä myös maakotkia ja merikotkia sekä muita petolintuja.

Kuvauskojuja ei mihin tahansa

Suurpetoja houkutellaan kuvauspaikalle ruokinnan avulla. Ruokintaa säätelevät monet lait ja asetukset. Kuvauskojun perustamiseen on oltava lupa maanomistajalta ja siitä on oltava yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Ruokintapaikan pitäjä voi olla yksittäinen toimija, ja ruokinta on sallittua, mikäli se ei aiheuta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista eikä eläintautien leviämisen vaaraa. Jos ruokinnassa käytetään muita kuin luonnonvaraisia eläimiä ja niiden teurassivutuotteita, on toiminnasta tehtävä ilmoitus kunnaneläinlääkärille. Lue lisää haaskakäytöstä (ruokavirasto.fi).

Eläinten ruokinta suurpetojen houkuttelussa on aiheuttanut ristiriitoja. Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään uusien sääntöjen ja ohjeiden luominen eläinten ruokinnan avulla tehtävälle kuvaus- ja matkailutoiminnalle.

Galleria

Galleria

Tutustu suurpetoihin kuvina. Galleriaan on koottu kuvia ja videoita suurpedoista ja niiden elämästä eri vuodenaikoina.

Kuhmon luontokeskus Petola

Luontokeskus Petolan näyttelyssä luontokuvat ovat näkyvässä roolissa. Petola antaa runsaasti pohjatietoa suurpedoista vaikkapa luontokuvausta varten.