Susien määrä ja esiintyminen

Itärajan lähellä on runsaat susikannat, mutta viime vuosina susien määrä on lisääntynyt voimakkaasti läntisessä Suomessa. Kierteleviä ja pesiviäkin susia voi esiintyä koko maassa. 

Susi suomaisemassa, osin pienen puun takana, katsoo kohti kuvaajaa. Susi. Kuva: Eero Kemilä.

Susilauman reviirin koko määräytyy ravinto- ja susitiheyden mukaan. Suomessa keskimääräinen vuotuinen reviirin koko on noin 800–1200 neliökilometriä laskutavasta riippuen.

Petohavaintoverkoston tuottamien tietojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja. Kartat kertovat petohavaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne ilmaisevat petokantojen alueellista tiheysvaihtelua eri vuosina, mutta sen sijaan petojen lukumääriä ne eivät suoraan kerro.

Luke arvioi vuosittain susikannan koon, täältä löydät uusimmat tiedot.

Susien levittäytyminen

Katso Luonnonvarakeskuksen sivuilta, miten susikanta on levittäytynyt Suomessa.