Susien määrä ja esiintyminen

Itärajan lähellä on runsaat susikannat, mutta viime vuosina susien määrä on lisääntynyt voimakkaasti läntisessä Suomessa. Kierteleviä ja pesiviäkin susia voi esiintyä koko maassa. 

Susi suomaisemassa, osin pienen puun takana, katsoo kohti kuvaajaa. Susi. Kuva: Eero Kemilä.

Susilauman reviirin koko määräytyy ravinto- ja susitiheyden mukaan. Suomessa keskimääräinen vuotuinen reviirin koko on noin 800–1200 neliökilometriä laskutavasta riippuen.

Petohavaintoverkoston tuottamien tietojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja. Kartat kertovat petohavaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne ilmaisevat petokantojen alueellista tiheysvaihtelua eri vuosina, mutta sen sijaan petojen lukumääriä ne eivät suoraan kerro.

Susien yksilömäärän arvioidaan maaliskuussa 2020 olleen 90 % todennäköisyydellä 216−246 yksilöä. Vuosi sitten (2019) maaliskuussa kannan suuruudeksi arvioitiin 185−205 yksilöä.

Karttaesitykset susien levittäytymisestä sekä uusimmat arviot susien määrästä löydät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Susilaumojen määrä kasvanut etenkin läntisessä Suomessa

Suomessa oli maaliskuussa 2020 todennäköisimmin 30 susilaumaa (90 % todennäköisyysväli 27−33, kuva 1), joista 24 (21−27) kokonaan Suomen puolella. Laumojen kokonaismäärä kasvoi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna noin 25 %.

Susien levittäytyminen

Katso Luonnonvarakeskuksen sivuilta, miten susikanta on levittäytynyt Suomessa.