SUOMEN SUURPEDOT

Suurpedoiksi määritellään suuret nisäkäspedot, jotka ravintoketjun huipulla saalistavat toisia nisäkkäitä. Ne eivät yleensä ole ruokaa kenellekään ennen kuin kuolemansa jälkeen, jolloin hajottajat pilkkovat ne jälleen kasvien ravinnoksi. Tappaminen ei siis ole pedoillekaan itseisarvo, vaan se on selviämistä, elämistä ja lisääntymistä niin kuin se on kaikille muillekin eliöille.