Suden ravinto ja saalistaminen

Susi on lihansyöjä. Saaliseläinten saatavuus vaikuttaa suden ravinnon koostumukseen suuresti. Saalisvalikoimaan sisältyvät myyrät, sopulit, jänikset, linnut, peurat, poro ja hirvi. Susi saalistaa pääosin sorkkaeläimiä, havumetsävyöhykkeellä tavallisesti hirviä, mutta myös haaskat ja jopa pikkunisäkkäät kelpaavat. Lounais-Suomessa valkohäntäpeuralla on merkittävä rooli suden saaliina. Poronhoitoalueella tärkein saaliseläin on poro.

Susi on lihansyöjä

Susi kävelee haaska suussa suolla. Susi haaska suussa. Kuva: Lassi Rautiainen.

Suden syömä ravinto vaihtelee erityisesti juuri alkukesällä. Saaliina voi olla hirven ohella myös pienempiä eläimiä, kuten jäniksiä, jyrsijöitä ja lintuja. Pennuille on saatava ruokaa päivittäin. Syksyä kohti, pentujen kasvaessa, saalistus helpottuu ja ravintona on taas enemmän suurriistaa, kuten hirven vasoja. Koko lauma osallistuu ravinnon hankintaan, ja pennut opettelevat metsästämään.

Kuinka susi saalistaa?

Susi on koiraeläinten tavoin kehittynyt kestäväksi ja sitkeäksi takaa-ajajaksi, joka saalistaa laumassa itseään huomattavasti kookkaampia saaliseläimiä. Luontainen saalistusyksikkö on lauma, mutta yksinäinenkin susi pystyy kaatamaan hirven. Suureen saaliseläimeen jää syviä kulmahampaiden viiltoja kaulaan ja reisien takaosaan. 

Suden saalistustapa vaihtelee paljon saaliseläimen mukaan, ja siihen vaikutta myös se, yrittääkö saalis puolustautua vai paeta. Susi saattaa hyökätä varsinkin suurien hirvieläinten kimppuun takaapäin, niin että se on mahdollisimman kaukana etusorkista, mutta pienempien eläimien kimppuun se hyökkää tavallisesti edestäpäin. Susi tappaa saaliin puremalla sitä kaulan alueelle. Se voi purra suurta saaliseläintä myös turpaan. Pienempiä saaliseläimiä, kuten lammasta, kettua ja majavaa susi saattaa purra myös selkään. Suden saaliissa voi olla puremajälkiä ympäri kehoa. Kulmahampaiden väli on 35-55 mm.

Susi näyttää usein aloittavan syömisen saaliin avoimista haavoista. Jos monia susia on yhdessä, ateria etenee hyvin epäjärjestyksessä. Susi käyttää saaliin kokonaan ja puree palasiksi myös suuret luut. Susi voi joskus myös kätkeä osia saaliistaan. Kun susia ei häiritä, suurestakin saaliseläimestä jää jäljelle vain nahanpalasia. Suden ja koiran tavat tappaa ja syödä saalista saattavat olla vaikeita erottaa toisistaan. Tavallisesti koira kuitenkin puree saalistaan epämääräisesti ympäri kehoa, eivätkä puraisut ole yhtä voimakkaita kuin sudella.