Ahmojen määrä ja esiintyminen

Suomen ahmakanta on runsastunut noin 400 yksilöön, ja se on levittäytynyt etelämmäksi perinteisiltä Itä- ja Pohjois-Suomen elinalueiltaan.

Ahma seisoo jäkälikössä ja katsoo kohti kuvaajaa. Ahma. Kuva: Kimmo Pöri

Suomen ahmakanta on runsastunut noin 400 yksilöön, ja se on levittäytynyt etelämmäksi perinteisiltä Itä- ja Pohjois-Suomen elinalueiltaan.

Ahman elinpiirien koosta ei ole Suomessa kerättyä aineistoa. Skandinavian tunturialueella kerätyn aineiston mukaan naaraiden elinpiirin pinta-ala on keskimäärin 170 km2 ja urosten 730 km2. Nuorten ahmojen tiedetään voivan vaeltaa satojen kilometrien päähän synnyinalueeltaan, mutta keskimääräiset etäisyydet uudelle elinalueelle olivat esimerkiksi skandinaavisessa aineistossa uroksilla vain 51 km ja naarailla 60 km.

Karttaesitykset ahmojen levittäytymisestä sekä uusimmat arviot ahmojen määrästä löydät Riistahavainnot.fi -sivuilta.

Ahmakanta kasvussa lähes koko maassa

Vuoden 2020 helmikuussa Suomessa oli todennäköisesti 385 – 390 ahmaa, joista poronhoitoalueella eli 135 – 140. Ahmamäärä on kasvanut 1990-luvun alkupuoleen verrattuna noin kymmenkertaiseksi.

Ahmojen levittäytyminen

Katso Riistahavainnot.fi-sivuilta, miten ahmakanta on levittäytynyt Suomessa.