Järvarnas antal och förekomst

Finlands järvbestånd har vuxit till att omfatta ungefär 400 individer och har spridit sig söderut från sina vanliga utbredningsområden i Östra och Norra Finland.

En järv står på en lavhed och ser mot fotografen. Järv. Foto Kimmo Pöri

Finlands järvbestånd har vuxit till att omfatta ungefär 400 individer och har spridit sig söderut från sina vanliga utbredningsområden i Östra och Norra Finland.

Man har i Finland inte samlat någon information om storleken på järvarnas revir. Enligt uppgifter som samlats in i det skandinaviska fjällområdet är honornas revir i genomsnitt 170 km2 och hanarnas 730 km2 stort. Man vet att unga järvar kan vandra hundratals kilometer från det område de fötts på, men de genomsnittliga avstånden till det nya boplatsområdet var till exempel enligt de skandinaviska uppgifterna bara 51 km för hanarna och 60 km för honorna.

Järvbeståndet växer i nästan hela landet

I februari 2020 fanns det i Finland sannolikt 385–390 järvar, varav 135–140 levde på renskötselområden. Järvbeståndet har ungefär tiodubblats jämfört med början av 1990-talet.

Järvens utbredning

Se på Naturresursinstitutets webbsidor hur järvstammen är utbredd i Finland.