FINLANDS STORA ROVDJUR

Som stora rovdjur definieras stora däggdjur som i toppen av näringskedjan äter andra däggdjur. De äts själva vanligen inte av någon förrän efter sin död, när nedbrytarna omvandlar dem till växtnäring. Dödande är inget självändamål för rovdjuren, utan det ger dem möjlighet att äta, leva och fortplanta sig som alla andra organismer.