Bedömning av skyddsnivån

De stora rovdjurens skyddsnivå bedöms utifrån naturdirektivets åtgärdsrapport.

Vid helhetsbedömningen av skyddsnivån är utgångspunkten en annan än vid bedömning av hotkategori. Bedömningen görs enligt naturgeografiska områden, i Finland den boreala och den alpina zonen. I helhetsbedömningen av skyddsnivån granskas artens naturliga utbredningsområdes stabilitet och utvidgning, populationens storlek och utvecklingsriktning, hur kvaliteten på den livsmiljö arten behöver utvecklas och prognoser om artens framtid.

Boreala zonen

Utbredningsområde

Population

Livsmiljö

Prognos om artens framtid

Helhetsbedömning av skyddsnivån

Vargen FV U1- FV xx U1-
Ahma  FV U1+ FV FV U1+
Lodjuret FV FV FV FV FV
Björnen FV FV FV FV FV

Alpina zonen

UtbredningsområdePopulationLivsmiljöPrognos om artens framtidHelhetsbedömning av skyddsnivån
Vargen FV U1 FV xx U1
Järven FV FV FV xx FV
Lodjuret FV FV FV xx FV
Björnen FV FV FV FV FV

Förkortningar

FV  Gynnsam
U1   Ogynnsam, otillräcklig
U2   Ogynnsam, dålig
plus   Situationen förbättras
miinus   Situationen försämras
xx  Okänd, har inte bedömts

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...