Rovdjursobservationer

I Finland följer man med de stora rovdjurens antal och revir med hjälp av rovdjurskontaktpersoner. Om du ser ett stort rovdjur eller dess spår, avföring eller kadaver kan du be den frivilliga rovdjurskontaktpersonen i den lokala jaktvårdsföreningen att kontrollera din observation. Om ett stort rovdjur orsakar fara eller skada på gården eller du krockar med ett stort rovdjur, ring polisen via nödcentralen (112).

Observationerna är viktiga för bedömningen av antalet stora rovdjur

Rovdjurskontaktpersonerna antecknar de observationer som konstateras korrekta i viltförvaltningens Tassu-system. Finlands viltcentrals regionala kontor följer med hur rovdjursstammarna utvecklas i deras eget område. Naturresursinstitutet gör utifrån denna observationsövervakning en stambedömning för de stora rovdjuren i hela landet.

Polisen kan i samarbete med storviltsassistansen, SRVA, reagera på plötsliga, hotande situationer. Vid spårning av ett skadat rovdjur och bortjagande av ett stort rovdjur från en tätort är det inte frågan om jakt, utan om ett frivilliguppdrag med djurskyddsmotiv, som utförs med polisens bemyndigande.

Träffa rovdjurskontaktpersoner i denna 7 minuters video:


Såg du ett stort rovdjur eller spår efter ett sådant?

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Meddela detaljerna i vad du sett och det exakta läget till den lokala rovdjurskontaktpersonen, vars kontaktuppgifter du får på Finlands viltcentrals webbsidor eller av den lokala jaktvårdsföreningens verksamhetsledare. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen. Läs mer om hur du meddelar en observation.


Förbered dig på att handla rätt när det gäller stora rovdjur

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Kom ihåg att ett skadat eller sjukt rovdjur kan vara oberäkneligt och farligt. Jaktvårdsföreningarnas frivilligverksamhet SRVA, eller storviltsassistansen, ger polisen assistans vid rovdjurskonflikter. Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor. Läs hur att handla rätt med ett stort rovdjur i olika situationer.

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.