De stora rovdjuren och vi

De stora rovdjuren har alltid varit föremål för människans intresse, oro och uppmärksamhet eftersom de är stora och framträdande. Som håriga, sociala och jämnvarma däggdjur påminner de också om oss människor. De konkurrerar med oss om samma föda och kan utgöra ett hot mot oss. Därför hatar vi de stora rovdjuren men älskar dem också och ger dem mytiska egenskaper. Vi berättar sagor om dem, använder dem som symboler och namnger allt möjligt, till exempel ishockeylag, efter dem.

En järv står på en lavhed och ser mot fotografen. Järv. Foto Kimmo Pöri

De stora rovdjuren och vi

De stora rovdjuren är ganska främmande för största delen av människorna

Många finländare har fått sin information om rovdjuren från medierna, som ofta på grund av sensationslystnad ger en förvriden bild av dem. Ett överraskande möte mellan människa och björn på en skogsstig kan rubriceras som en livsfarlig situation, även om både människan och björnen i verkligheten var snabba att gå undan åt varsitt håll. Rovdjur som förirrar sig till människors gårdar kallas problembjörnar och problemvargar, men djuren själva vet ju inte att de upplevs problematiska. De är kloka representanter för sin ras, som kommer för att söka mat där den är lättillgänglig.


När man möter ett stort rovdjur

Det lönar sig alltid att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det lönar sig inte att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. Läs mer om mötet med ett stort rovdjur.


Samhället och de stora rovdjuren

De stora rovdjuren väcker starka reaktioner hos människor. De är fruktade och hatade samtidigt som man vill skydda dem och betraktar dem som symboler för vildmarkerna. För större delen av människorna är de stora rovdjuren i verkligheten ganska okända. Läs mer om stora rovdjuren och samhället. 


Rovdjursskador

De stora rovdjuren orsakar skador inom rennäring, biodling och jordbruk samt på husdjur. Ibland tas hundar av rovdjur, främst vargar, i samband med jakt eller direkt från gården. Läs mer om rovdjursskador.


Rovdjursobservationer

I Finland följer man med de stora rovdjurens antal och revir med hjälp av rovdjurskontaktpersoner. Om du ser ett stort rovdjur eller dess spår, avföring eller kadaver kan du be den frivilliga rovdjurskontaktpersonen i den lokala jaktvårdsföreningen att kontrollera din observation. Om ett stort rovdjur orsakar fara eller skada på gården eller du krockar med ett stort rovdjur, ring polisen via nödcentralen (112). Läs mer om rovdjursobservationer. 


Ärenden som gäller stora rovdjur i Finland

Många myndigheter, organisationer och människor som är intresserade av rovdjur deltar i vården och skyddandet av de stora rovdjuren. Läs mer om roller av olika ärenden. 

När man möter ett stort rovdjur

Det lönar sig alltid att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Det lönar sig inte att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret.

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.