Anmäl en observation

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår.

Vid rovdjursobservationer, gör så här:

  1. Fastställ arten och antalet så bra du kan
  2. Bestäm framtassens bredd genom att mäta spåren (beträffande vargens och lodjurets tass även längden)
  3. Meddela detaljerna och det exakta läget på din observation till rovdjurskontaktpersonen (helst den som bor närmast observationsstället)

Den lokala rovdjurskontaktpersonens namn och telefonnummer får du på Finlands viltcentrals webbsidor (www.riista.fi)  eller av den lokala jaktvårdsföreningens verksamhetsledare. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.

Jaktvårdsföreningarnas rovdjurskontaktpersoner är utbildade experter, som är insatta i identifiering av de stora rovdjurens spår och lämningar. Nätverket av kontaktpersoner har bildats på 1970-talet och i dag hör cirka 2 100 utövare av jakt och viltvård till nätverket. Årligen antecknas tiotusentals observationer, så det är verkligen frågan om ett omfattande frivilligarbete.

Via det elektroniska Tassu-systemet anmäler rovdjurskontaktpersonerna observationerna så att de kan användas vid forskning. Särskilt värdefulla för forskningen är observationer av ungar och bobyggnad samt stora rovdjur som rör sig nära bebyggelse.

Rovdjur nära bebyggelse

Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

När en varg, järv, björn eller lo blir påkörd av en bil eller ett tåg eller förirrar sig alltför nära bebyggelse, behöver polisen hjälp av jägare som är vana vid rovdjur för att spåra dem och jaga iväg dem.