Yhteiselo suurpetojen kanssa

Ihmiset ja suurpedot ovat Suomessa aina eläneet rinnakkain. Suhtautuminen petoihin on vaihdellut hyvästä pahaan. Suurpetoihin liittyvät myytit ja legendat ovat vaikuttaneet asenteisiin niitä kohtaan ja ovat usein lietsoneet pelkoa ja suoranaista petovihaa.

Saduissa karhu on vuoroin metsän viisain ja rohkein, vuoroin tyhmänpulskea löllykkä. Susi kuvataan saduissa ja tarinoissa usein julmana petona. Vaikka ilvestä pidetään yhtenä Suomen luonnon kauneimmista eläimistä, siihen ei liity niin paljon uskomuksia ja tarinoita kuin karhuun ja suteen. Ahma on suurpedoista tuntemattomin. Poronhoitoalueella sitä on pidetty pahantekijänä, mutta muualla Suomessa siihen ei juuri liity tarinoita eikä siitä ole kirjoitettu satuja.

Suurpedot esiintyvät monin tavoin myös taiteessa ja käsitöissä.

Iso karhu, jonka vasen käpälä lepää koivun oksahaaran päällä. Taustalla toinen koivu. Karhu. Kuva: Eeva Pulkkinen.

Hyvä paha suurpeto

Suhtautuminen petoihin on kautta aikojen vaihdellut lajista riippuen. Viisas karhu on kaikkina aikoina saanut osakseen myös kunnioitusta kun taas julman suden läsnäolosta on harvoin ollut kenelläkään hyvää sanottavaa.Vaikka maailma on muuttunut, näkyvät entisaikojen tapahtumat selvästi kansalaisten petoasenteissa. Lue suurpetoasenteiden historiasta.


Pedoista kerrottua

Ihmisen ja karhun suhde on aikojen saatossa ollut varsin monitahoinen. Karhua on vihattu ja pelätty, toisaalta kunnioitettu ja rakastettu. Suteen suhtautuminen näyttää aina olleen kielteistä, ja ilveksestä on ollut varsin vähän sanottavaa sen kummemmin hyvässä kuin pahassakaan. Ahmaa on pidetty pirulaisena poronhoitoalueella, mutta muualla se ei varsinkaan kannan pienennyttyä ole juuri tunteita herättänyt. Nämä asenteet näkyvät myös 1800-luvulta peräisin olevissa suurpetokirjoituksissa.


Suurpetosadut

Suurpetoja esiintyy myös kirjallisuudessa, runoudessa ja saduissa. Rakastetuimpia lienevät perinteiset eläinsadut.


Käsityöt ja taide

Suurpetoja sekä niiden ja ihmisen välistä suhdetta kuvataan laajalti erilaisissa kirjoissa, elokuvissa, tanssitaiteessa, musiikissa ja muussa taiteessa. Suurpedot ovat inspiroineet monin tavoin myös erilaisia kädentaitajia. Lue suurpedoista taiteessa.

Galleria

Galleria

Tutustu suurpetoihin kuvina. Galleriaan on koottu kuvia ja videoita suurpedoista ja niiden elämästä eri vuodenaikoina.

Satuja ja runoja suurpedoista

Saduissa karhu on useimmiten arvostettu metsänkuningas - viisas, vahva ja kunnioitettu. Se voi olla myös helposti höynäytettävissä oleva tyhmyri tai äkkipikainen voimamies. Susi puolestaan on useimmin julma peto, pienen Punahilkan syöjä. Ilves ja ahma eivät juurikaan ole satuihin päässeet muuten kui...