Lainsäädäntö ja määräykset

Suomen suurpetojen suojelussa ja metsästyksessä sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja hoitosuunnitelmien linjauksia.

Ahma seisoo jäkälikössä ja katsoo kohti kuvaajaa. Ahma. Kuva: Kimmo Pöri

Metsästyslaki ja asetukset

Karhu, susi, ilves ja ahma ovat riistaeläimiä. Riistaeläimistä säädetään metsästyslaissa. Yksityiskohtaiset säännökset löytyvät metsästysasetuksesta, metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetusta valtioneuvoston asetuksesta ja lajikohtaisista maa- ja metsätalousministeriön asetuksista. Lue suurpetoja koskevasta metsästyslaista.

Luonnonsuojelulaki ja -asetus

Luonnonsuojelulain tavoitteena on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti ympäristöministeriö järjestää luonnonvaraisten eliölajien seurannan ja ohjaa niiden suojelutason arviointia. Lue lisää suurpetoja koskevasta luonnonsuojelulaista.


EU ja suurpetojen suojelu

Euroopan unionin jäsenmaana Suomi huomioi päätöksenteossaan yhteisön lainsäädännön. Euroopan yhteisön direktiivit tuodaan kansalliseen lainsäädäntöön, jolloin ne velvoittavat myös kaikkia yksityisiä tahoja. Suurpetojen asemaa sääntelee luontodirektiivi, jonka määräykset on sisällytetty Suomen metsästyslakiin ja -asetukseen. Lue lisää suurpetojen suojelua koskevasta EU-lainsäädönnöstä.

Kansainväliset sopimukset

Mitkä velvoitteet koskevat Suomea? Tutustu suurpetojen suojelua koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin.

EU ja suurpetojen suojelu

Suurpetojen asemaa sääntelee Euroopan unionin luontodirektiivi, jonka määräykset on sisällytetty Suomen metsästyslakiin ja -asetukseen. EU:n jäsenmaana Suomi huomioi päätöksenteossaan yhteisön lainsäädännön.

Metsästyslaki ja -asetus

Karhu, susi, ilves ja ahma ovat riistaeläimiä, joista säädetään metsästyslaissa. Yksityiskohtaiset säännökset löytyvät metsästysasetuksesta, metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetusta valtioneuvoston asetuksesta ja lajikohtaisista maa- ja metsätalousministeriön asetuksista.

Luonnonsuojelulaki ja -asetus

Luonnonsuojelulain tavoitteena on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti ympäristöministeriö järjestää luonnonvaraisten eliölajien seurannan ja ohjaa niiden suojelutason arviointia.