Ilvesten määrä ja esiintyminen

Suomen ilveskanta on runsastunut metsästyksen rajoittamisen ansiosta ja ilvestä tavataan nykyään koko maassa. Ilveksen elinpiirin koko vaihtelee noin 150-1000 neliökilometrin välillä. Uroksilla on hieman isommat elinpiirit ja yhden uroksen elinalue saattaa olla osittain päällekkäin usean naaraan kanssa.

Ilves talviturkissa lumisessa maisemassa. Ilves talviturkissa. Kuva: Lassi Rautiainen

Suurpetohavaintoverkoston tuottamien havaintojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja. Kartat kertovat petohavaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne kuvaavat karkeasti suurpetojen alueellista esiintymisvaihtelua eri vuosina, mutta sen sijaan petojen lukumääriä tai tiheyksiä ne eivät suoraan kerro, sillä havaintojen määrään vaikuttavat vuosittain myös sääolot ja verkoston aktiivisuus.

Karttaesitykset ilvesten levittäytymisestä sekä uusimmat arviot ilvesten määrästä löydät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Ilveskanta kasvanut 11 prosenttia edellisestä vuodesta

Uusimman kanta-arvion perusteella kanta on kasvanut edellisvuodesta noin 11 prosenttia. Ennen metsästyskautta 2020/2021 Suomessa arvioidaan olevan 2065 – 2170 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Ilvesten levittäytyminen

Katso Luonnonvarakeskuksen sivuilta, miten ilveskanta on levittäytynyt Suomessa.