Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
maalis 07, 2022 14:27

Kannanhoidollisessa metsästyksessä saaliiksi 306 ilvestä

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys päättyi helmikuun lopussa. Saaliiksi saatiin 306 ilvestä. Saalis kasvoi edellistalvesta, jolloin kaadettiin 292 eläintä.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia yhteensä 321 ilveksen pyytämiseen, joista kaikki luvat yhtä lukuun ottamatta kohdentui poronhoitoalueen eteläpuolelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen. Kannanhoidollisia lupia kohdennettiin alueille, joilla ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti edelliseen kanta-arvioon verrattuna.

Talven lumiolosuhteet loivat hyvät olosuhteet metsästykselle ja mahdollistivat suositusten mukaisesti poikkeuspyynnin suuntaamisen asutuksen tuntumassa liikkuneisiin yksilöihin. Luvista käytettiin yli 95 prosenttia.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa oli ennen metsästyskauden alkua 2 155-2 280 yli vuoden ikäistä ilvestä. Koko maassa esiintyvän ilveksen kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin 100 yksilöllä. Viime vuonna Suomessa tehtiin edellisen vuoden tavoin havaintoja noin 400 ilvespentueesta.

Luonnonvarakeskus antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta kesällä. Kanta-arvion perustana ovat petoyhdyshenkilöiden Tassu-järjestelmään kirjatut tarkastetut pentuehavainnot. Suurpetohavainnot voi ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilöille, joiden yhteystiedot ovat haettavissa riista.fi-sivun yhteystietohausta.

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.