Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
mars 07, 2022 14:27

306 lodjur fälldes vid jakt i stamvårdande syfte

Den stamvårdande jakten på lodjur avslutades i slutet av februari. Bytet blev 306 lodjur. Bytesmängden var större än förra vintern, då 292 lodjur fälldes.

Finlands viltcentral beviljade totalt 321 dispenser för fångst av lodjur. Alla dispenser förutom en riktades till området söder om renskötselområdet. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Dispenserna i stamvårdande syfte riktades till de områden där lodjursstammen är störst eller uppskattas ha ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

Vinterns snöförhållanden skapade goda jaktförhållanden och möjliggjorde att i enlighet med rekommendationerna rikta dispensfångsten till individer som har rört sig i närheten av bebyggelse. Över 95 procent av dispenserna användes.

Naturresursinstitutet uppskattade att det fanns 2 155–2 280 över ett år gamla lodjur i Finland innan jaktsäsongen inleddes. Enligt uppskattningen ökade stammen i hela landet med cirka 100 individer sedan föregående år. Ifjol gjordes i Finland, liksom året innan, observationer av cirka 400 lodjurskullar.

Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av Finlands lodjursstam i sommar. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade observationer av kullar som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.