Aktuellt

< Föregående Nästa >
feb. 22, 2022 15:46

Utbildningen av rovdjurskontaktpersoner förnyades och är nu öppen för alla på nätet

En ny grundkurs för rovdjurskontaktpersoner har publicerats på utbildningssidan Viltinfo.fi. Den förnyade kursen förenhetligar rovdjurskontaktpersonernas kunskapsunderlag och klargör nätverkets roll i insamlingen av viltdata.

Rovdjurskontaktpersonernas utbildning har förnyats så att den motsvarar dagens krav. Samtidigt har grundkursen flyttats till nätet. I fortsättningen krävs att alla nya rovdjurskontaktpersoner avlägger kursen, antingen på nätet eller genom att delta i utbildningen som viltcentralen ordnar.

Också personer som redan nu verkar som rovdjurskontaktpersoner uppmuntras läsa materialet och uppdatera sitt kunnande genom att gå utbildningen.

På kursen betonas rovdjurskontaktpersonernas betydelse som insamlare av viltdata om stora rovdjur samt ges praktiska anvisningar för framgångsrik skötsel av uppdraget.

– Syftet med materialet är att stödja rovdjurskontaktpersonerna i de mångfacetterade, ibland utmanande, situationerna i anknytning till stora rovdjur, säger specialplanerare Mari Lyly vid Finlands viltcentral.

I Finland finns 2 410 frivilliga rovdjurskontaktpersoner. Deras uppgift är att samla in observationer av stora rovdjur inom sitt område, bekräfta observationerna och förmedla informationen till forskare och myndigheter.

Mångsidigt infopaket tillgängligt för alla

Webbkursens helheter är utformade som lektioner och öppna för alla. I materialet behandlas, vid sidan av nätverket av rovdjurskontaktpersoner, identifiering av stora rovdjur och registrering av observationer, användning av observationsmaterialet, uppgörande av stamuppskattning samt stamförvaltning och beskattningsplanering gällande stora rovdjur.

– Webbkursen är öppen för alla som är intresserade av stora rovdjur och verksamheten med rovdjurskontaktpersoner, säger Lyly.

Förnyelsen av utbildningen har gjorts i samarbete mellan Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet som en del av det EU-finansierade projektet VargLIFE.

Kursens svenskspråkiga version blir tillgänglig i vår.


Rovdjurskontaktpersonerna är frivilliga som ställer upp för forskningen

  • Rovdjurskontaktpersonerna är frivilliga, obundna och bistår forskningen.
  • Rovdjurskontaktpersonens viktigaste uppgift är att samla in observationer av stora rovdjur inom sitt område, bekräfta dem och förmedla observationerna till Naturresursinstitutet.
  • Observationer som är bekräftade av rovdjurskontaktpersoner utgör grunden till uppskattningen av rovdjursstammarna.
  • Förutom inom forskningen används uppgifterna som rovdjurskontaktpersonerna registrerat i observationssystemet Tassu av Finlands viltcentral och polisen som stöd vid beslutsfattande.
  • En bra rovdjurskontaktperson är känd som en ärlig och pålitlig person, som förstår sin roll i förvaltningen av stammarna av stora rovdjur som helhet.
  • Finlands viltcentral utbildar och utser rovdjurskontaktpersonerna.

Webbkursen finns på adressen https://www.riistainfo.fi/petoyhdyshenkilon-peruskurssi/ (riistainfo.fi)

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.