Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna.

Under hösten 179 björnar som byte

tis nov. 15 10:12:00 2016

I Finland kan björn jagas med stöd av dispenser i stamvårdande syfte och på renskötselområdet med stöd av regionala kvoter. Under björnjaktsäsongen som upphörde i slutet av oktober fick man som byte sammanlagt 179 björnar i hela landet. Jämfört med föregående år ökade bytesmängden ökade med 57 björnar.

Inom förvaltningsområdet för den etablerade björnstammen beläget i östra Finland fälldes i år 77 individer. Man fällde 23 björnar inom björnstammens utbredningszon, som täcker mellersta Finland samt områden i södra Savolax, sydöstra Finland och norra Karelen. I västra Finland på området med björnstam under utveckling fälldes 10 björnar.

Renskötselområdets regionala kvot var sammanlagt 70 björnar, varav 15 till det västra renskötselområdet och 55 till det östra renskötselområdet. Kvoten för det västra området användes helt och hållet och på det östra renskötselområdet lämnade en licens av kvoten oanvänd.

Finlands björnstam är tät och uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå. I dagsläget förekommer björn i lämpliga livsmiljöer i hela Finland. Innan jaktsäsongen startade uppskattades Finlands björnstam till 1 720-1 840 över ett år gamla individer, vilket är 15 procent mer än föregående år.

Förvaltningsplanen för björnstammen uppdateras under året 2016.

Björnbyte 2016 regionvis

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Björnjakt på statens marker

I renskötselområdet kan man köpa tillstånd för björnjakt bl.a. per mobiltelefon. Annanstans behövs ett separat tillstånd och jägaren måste anmäla sig till en samlicens för björnjakt.