Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna.

Höstens byte 305 björnar

fre nov. 08 13:57:00 2019

Antalet dispenser i Finland ytterom renskötselområdet var 228 och bytet 219 björnar. Jakten i stamvårdande syfte inriktades särskilt till områden i östra Finland med en tät björnpopulation. Över hälften (114) av björnarna som fångades med stöd av dispenser i stamvårdande syfte fälldes i Norra Karelen.

Den regionala kvoten för renskötselområdet var totalt 85 björnar, varav 15 på det västra renskötsel-området och 70 på det östra renskötselområdet. På det västra renskötselområdet fälldes 16 björnar. Kvoten för det västra renskötselområdet överskreds med två fällningar, då de två sista fällningarna skedde inom en kvarttimme. Sammanlagt fälldes 86 björnar på renskötselområdet.

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning hade Finlands björnstam minskat något (omkring 5 %) jämfört med föregående år. Före jakten uppskattades stammens storlek till omkring 1 700 över ett år gamla björnar. Finlands björnstam uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå.

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Björnjakt på statens marker

I renskötselområdet kan man köpa tillstånd för björnjakt bl.a. per mobiltelefon. Annanstans behövs ett separat tillstånd och jägaren måste anmäla sig till en samlicens för björnjakt.