Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna.

Locka inte björnar till gårdarna

tors maj 19 14:01:00 2022

Man ska inte vänja björnar vid närheten till människor genom att närma sig djuren eller mata dem till exempel för fotografering. I värsta fall kan den som utfodrar bokstavligen göra övriga invånare i området en björntjänst, genom att lära björnen att leta efter föda på gårdarna.

Det bästa sättet att förebygga björnbesök på gårdar är att avlägsna lockande föda. Björnen har ett utmärkt luktsinne, med vilket den effektivt hittar även små födoobjekt. Det lönar sig att städa och kontrollera gården och dess omgivning i god tid innan björnarna kommer ur sina iden.

Om en björn rör sig på en gård ska den skrämmas iväg så fort som möjligt. Det kan man göra inifrån huset, till exempel genom att föra oväsen eller ropa. Om björnen inte avlägsnar sig från gården, eller om den orsakar fara, ska man ringa nödnumret 112.

I områden med björn är det bra att komma ihåg följande:

  • Avsluta vintermatningen till fåglarna i god tid och håll matningsplatsen städad.
  • Skydda husdjurens mat så att en björn inte kan komma åt den.
  • Flytta soptunnor och kompost så att de är utom räckhåll för björnen. Undvik att slänga matrester i sopkärl.
  • Gräv inte ner avfall på gården.
  • Ha inte åtel för små rovdjur i närheten av gården.

Anmäl björnobservation

Det lönar sig att anmäla alla björnobservationer till områdets rovdjurskontaktperson. Särskilt viktiga är observationer av kullar, eftersom björnstammen uppskattas huvudsakligen utifrån kullarna. Naturresursinstitutet uppskattar att det totala antalet björnar innan jaktsäsongen 2022 är 2 250–2 400 individer.

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Björnjakt på statens marker

I renskötselområdet kan man köpa tillstånd för björnjakt bl.a. per mobiltelefon. Annanstans behövs ett separat tillstånd och jägaren måste anmäla sig till en samlicens för björnjakt.