Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna.

Björnjakten startar

ons aug. 19 10:17:00 2020

Målet med jakten i stamvårdande syfte är att reglera stammens nivå enligt de mål som är fastställda i förvaltningsplanen för björnstammen. Jakten upprätthåller också björnarnas människoskygghet och minskar skador orsakade av björn.

– Man strävar efter att inrikta jakten på individer som rör sig i närheten av bebyggelse eller som har orsakat skador på till exempel bisamhällen eller foderbalar, säger Södra Savolax jaktchef Petri Vartiainen.

De som jagar med stöd av regional kvot inom renskötselområdet ska följa med hur björnkvoten fylls. På Finlands viltcentrals webbplats www.riista.fi kan man följa med hur björnfångsten framskrider.

Ett värdefullt och respekterat byte

I Finland jagas björn i regel som sällskapsjakt och med hjälp av hundar. Tusentals jägare deltar i fångsten. Björnjakten sker under strikt ledning av både dispenshavaren och den i sällskapsjakt obligatoriska jaktledaren.

– När en björn har fällts ska en fångstanmälan göras till Finlands viltcentral. Idag görs anmälningarna direkt via tjänsten Oma riista, säger Vartiainen.

Björnfällen och kraniet hör enligt tradition till den som fällde björnen och det granskade köttet delas mellan dem som deltog i fångsten. Det är fortfarande tradition att fira björnfångsten med en jaktfest. Om köttet eller fällen säljs, behövs tillstånd av Finlands miljöcentral.

En stressfri vildmarksupplevelse

Intresset för björnjakt har ökat avsevärt och genom åren har metoderna vid jakt på brunbjörn också förändrats. Metoderna för lokalisering av hundar samt nätet av skogsbilvägar och användningen av fordon för att snabbt ta sig från en plats till en annan är centrala delar i nutidens björnjakt.

– För att möjliggöra stressfria vildmarksupplevelser kunde man ha som mål att förlänga jaktsäsongen. Låt oss ge skogarnas konung en jakt som den är värdig, säger Vartiainen.

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Björnjakt på statens marker

I renskötselområdet kan man köpa tillstånd för björnjakt bl.a. per mobiltelefon. Annanstans behövs ett separat tillstånd och jägaren måste anmäla sig till en samlicens för björnjakt.