Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna.

Rejäl ökning i antalet dispenser för björn

fre juli 10 12:10:00 2020

Finlands viltcentral har beviljat 289 dispenser för stamvårdande jakt på björn söder om renskötselområdet. Jaktsäsongen för björn börjar den 20 augusti. Antalet dispenser är störst i Norra Karelen, där det på grund av den täta björnstammen beviljades 163 dispenser, d.v.s. 49 fler är i fjol. Björnbytet utanför renskötselområdet var i fjol 219 björnar.

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 75 björnar fällas på den östra delen av renskötselområdet och 20 på den västra. Kvoten är 10 djur fler än i fjol. Under förra jaktsäsongen var bytet på renskötselområdet totalt 86 björnar. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

I Södra Finland har dispenser beviljats för de viltcentralsområden där björnstammen är stark. Genom stamvårdande jakt strävar man efter att upprätthålla björnens skygghet mot människan och reglera stammens storlek.

I Norra Karelen är målet med höstens jakt att minska björnstammen och hålla de skador som björnen orsakar på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar nivå. I Sydöstra Finland och Södra Savolax strävar man efter att stävja eller sakta ned stammens ökning.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammen i Finland ökat jämfört med året innan. Förutom i Norra Karelen har en tillväxt skett även i Sydöstra Finland och i Norra Savolax. I våra skogar rör sig enligt uppskattningen cirka 2 000 över ett år gamla björnar och över 400 ungar. Förra jaktsäsongen var det totala bytet 305 björnar.

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Björnjakt på statens marker

I renskötselområdet kan man köpa tillstånd för björnjakt bl.a. per mobiltelefon. Annanstans behövs ett separat tillstånd och jägaren måste anmäla sig till en samlicens för björnjakt.