LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Lodjursjakt kräver noggrann förberedelse

Med tanke på lodjursjakten är det bra att följa med lodjurens rörelser från det att den första snön kommer. På det sättet får man reda på antalet lodjur i området och stammens struktur. Vid spårningen får man vara uppmärksam, för lon använder vid mjuk snö gärna hårda gångrutter.

Vid jakten används antingen drevkarl eller hund. Hundar som jagar räv jagar också vanligen gärna lodjur. Spetsar som jagar storvilt lämpar sig också bra för lodjursjakt. Som vapen är ett hagelgevär med cirka 4 millimeters patroner lämpligt. En vinterdräkt hjälper vaktmannen att smälta in i den vintriga naturen.

Lodjuret har ypperlig hörsel. Det behöver beaktas vid jakten. Vaktmannen måste vara så tyst som möjligt på sin plats. Ljudet av ett gevär som laddas, skor som knarrar mot snön eller en telefonsignal kan uppfattas på långt håll av lon.

Lodjuret lokaliseras med hjälp av spåren och vaktmännen sätts ut runt området som vid älgjakt. En snabb hund kan ibland jaga upp lon i ett träd. En ivägjagad lo använder gärna andra djurs spår - ibland tar den sig runt drevkarlen och utnyttjar hans skidspår. Om jägaren får syn på flera lodjur är det säkrast att skjuta den minsta i gruppen, eftersom det kan vara fråga om en hona med ungar.

En hona som åtföljs av ungar är alltid fridlyst

Dispens för lodjursjakt kan också beviljas om ingen annan tillfredsställande lösning finns och beslutet inte äventyrar bevarande eller uppnående av artens gynnsamma skyddsnivå i artens naturliga utbredningsområde. Orsaken till beviljandet av dispens kan vara till exempel bevarande av annan natur, förebyggande av ekonomiska skador eller upprätthållande av den allmänna säkerheten. En lodjurshona som åtföljs av en unge som är under ett år är alltid fridlyst.

När man fällt en lo ska man meddela Finlands viltcentral omedelbart, men senast den följande vardagen. En lo som fällts med skadebaserad dispens tillhör staten och ska ges till viltforskningen. Om delar av lodjuret säljs ska man ha CITES-tillstånd för det av Finlands miljöcentral samt intyg av Finlands viltcentral om laga fång.