Aktuellt

Naturresursinstitutet (Luke)
jun 13, 2018 17:25

Vargbeståndets regionala tyngdpunkt försköts från östra till västra Finland

Enligt den senaste uppskattningen av beståndet fanns det totalt 20 vargflockar i Finland i mars 2018. För ett år sedan var motsvarande siffra 14. Dessutom fanns det fem flockar som rörde sig på båda sidor av gränsen mellan Finland och Ryssland. Vargbeståndets tyngdpunkt har förskjutits från östra till västra Finland; i mars fanns cirka 70 procent av alla vargar i vårt land i västra Finland. Läs mer

Finlands Viltcentral
jun 04, 2018 14:11

Sök dispens via nätet för höstens björnjakt

Nu kan dispenser för jakt på björn hösten 2018 sökas. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 22 juni via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst. Läs mer

Metsähallitus
maj 15, 2018 09:59

Rapport: Rekordartad övervakning av stora rovdjur

I fjol gjorde jakt- och fiskeövervakningen ett rekordartat antal inspektioner av jakten på stora rovdjur. Färre överträdelser än genomsnittet uppdagades. Läs mer

Metsähallitus
maj 15, 2018 09:56

Älgen kommer tvåa när Norra Karelen riktar in sig på björnjakt

I Norra Karelen jagar man ställvis mer björn än älg. Björnen är ett betydande storvilt särskilt i Ilomants, Lieksa och Nurmes. Björnjaktssäsongen inleds den 20 augusti. Läs mer

Metsähallitus
maj 15, 2018 09:51

Uppdaterade anvisningar för hur man ska möta ett stort rovdjur

Finländare stöter allt oftare på stora rovdjur i naturen. Vårt lands officiella webbplats om stora rovdjur Suurpedot.fi har svarat på det ökade behovet av information och förnyats genomgripande. Webbplatsen har nu bland annat anvisningar för hur man ska göra om man möter ett stort rovdjur. Läs mer

Finlands Viltcentral
maj 11, 2018 08:52

Tämj inte björnen med att mata den

Björnarna har vaknat upp från sin vintersömn. Det görs många björnobservationer under våren och försommaren, då det finns knappt om näring i naturen och när björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Man ska inte locka björnar med föda för att fotograferas av viltkameror, så att de inte vänjer sig vid vittringen av människa. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 07, 2018 09:20

Lodjursbytet minskade något – bytet 387 individer

Perioden för lodjursjakt i stamvårdande syfte avslutades vid utgången av februari och bytet blev 387 lodjur. Förra jaktperioden var bytet 399 lodjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden 2 355–2 495 över ett år gamla lodjursindivider. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 02, 2018 12:28

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

Finlands viltcentral beviljade i januari och februari dispenser för fångst av åtta järvar som orsakade skador på renskötseln. Finlands viltcentral beviljade inte alla ansökningar. Bytet fram till slutet av februaris blev sex järvhanar och två järvhonor. Enligt Naturresursinstitutets undersökningar var de fällda järvhonorna vuxna dräktiga individer, som inte ännu fött sina ungar denna vinter. Läs mer

jan 15, 2018 16:12

Vinterns första dispenser för järv har beviljats till Kuusamo och Lappland

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för att döda tre järvar som orsakar särskilt betydande renskador. De skadebaserade dispenserna har beviljats till renbeteslagen Kuusamo Kallioluoma och Oivangis gemensamma dispensområde samt till renbeteslagen Lappland Kuivasalmi och Lappland. Läs mer

jan 10, 2018 09:57

Förordning tillåter begränsad jakt på åtta järvar

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning får man med dispens fälla åtta järvar i renskötselområdets norra och östra delar. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 06, 2017 11:46

Björnbytet i Finland 232 individer

Under björnjaktsäsongen som avslutades vid utgången av oktober fälldes i hela landet totalt 232 björnar. Bytesmängden ökade med 53 individer jämfört med ifjol. Brunbjörn jagas i södra Finland med stöd av dispens i stamvårdande syfte och på renskötselområdet med stöd av regional kvot. Läs mer

Finlands Viltcentral
sep 21, 2017 09:54

Jakten på lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet startar i början av oktober

Lodjur kan jagas med stöd av dispens från början av oktober till slutet av februari på renskötselområdet. I år beviljades totalt tjugo stycken dispenser. Av lodjuren kan tretton fällas i Kajana, fem inom Uleåborgs renskötselområde och två i Lappland. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 18, 2017 12:30

Björnjakten inleds

Finlands viltcentral har sammanlagt beviljat 170 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktperioden som inleds söndagen den 20 augusti. Förutom dispenserna kan man inom renskötselområdet med stöd av regional kvot ytterligare fälla 85 björnar, varav 25 inom det västra och 60 inom det östra renskötselområdet. Läs mer

Finlands Viltcentral
jul 12, 2017 13:50

Fler dispenser för jakt på brunbjörn än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 170 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar den 20 augusti. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 85 brunbjörnar. Läs mer

Metsähallitus
apr 11, 2017 10:26

Det misstänks att en järv dödats olagligt i Taivalkoski

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har avslöjat ett misstänkt olagligt järvdråp i Taivalkoski. Polisen undersöker fallet som grovt jaktbrott. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 22, 2017 08:51

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

Finlands viltcentral beviljade i februari dispenser för fångst av åtta järvar som orsakade skador på renar. Bytet fram till mitten av mars blev sex hanar och två honor. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 10, 2017 14:58

Lodjursbytet minskade – bytet 399 individer

Perioden för lodjursjakt avslutades den sista februari och bytet blev 399 lodjur. I fjol var bytet 486 lodjur. I Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning bedömdes antalet lodjur i Finland uppgå till 2 490–2 560 över ett år gamla individer. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 28, 2017 14:00

Två dispenser för järvjakt har beviljats till Enontekis

Finlands viltcentral har beviljat dispens åt Käsivarsi renbeteslaget i Enontekis, för att fälla två järvar som orsakar särskilt betydande skador på renar. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 22, 2017 12:45

Vargbytet 25 vargar

Finlands viltcentral har under tiden januari – februari beviljat dispenser för fällande av 35 vargar ytterom renskötselområdet. Man har ansökt om dispenser för att sammanlagt få fälla 135 djur. Man har gjort sju stycken negativa beslut. I allmänhet har man beviljat dispens för ett djur åt gången. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 21, 2017 11:03

Två nya dispenser för järv har beviljats

Finlands viltcentral har torsdagen 16.2.2017 ytterligare beviljat, förutom de fyra redan tidigare beviljade dispenserna, två dispenser för fångst av järv som orsakar särskilt betydande skador på renar. Den ena av dispenserna har beviljats till renbeteslaget i Lappland och den andra till Muonio och Näkkilä renbeteslagens gemensamma dispensområde. Läs mer