Aktuellt

Finlands Viltcentral
mar 07, 2018 09:20

Lodjursbytet minskade något – bytet 387 individer

Perioden för lodjursjakt i stamvårdande syfte avslutades vid utgången av februari och bytet blev 387 lodjur. Förra jaktperioden var bytet 399 lodjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden 2 355–2 495 över ett år gamla lodjursindivider. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 02, 2018 12:28

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

Finlands viltcentral beviljade i januari och februari dispenser för fångst av åtta järvar som orsakade skador på renskötseln. Finlands viltcentral beviljade inte alla ansökningar. Bytet fram till slutet av februaris blev sex järvhanar och två järvhonor. Enligt Naturresursinstitutets undersökningar var de fällda järvhonorna vuxna dräktiga individer, som inte ännu fött sina ungar denna vinter. Läs mer

jan 15, 2018 16:12

Vinterns första dispenser för järv har beviljats till Kuusamo och Lappland

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för att döda tre järvar som orsakar särskilt betydande renskador. De skadebaserade dispenserna har beviljats till renbeteslagen Kuusamo Kallioluoma och Oivangis gemensamma dispensområde samt till renbeteslagen Lappland Kuivasalmi och Lappland. Läs mer

jan 10, 2018 09:57

Förordning tillåter begränsad jakt på åtta järvar

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning får man med dispens fälla åtta järvar i renskötselområdets norra och östra delar. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 06, 2017 11:46

Björnbytet i Finland 232 individer

Under björnjaktsäsongen som avslutades vid utgången av oktober fälldes i hela landet totalt 232 björnar. Bytesmängden ökade med 53 individer jämfört med ifjol. Brunbjörn jagas i södra Finland med stöd av dispens i stamvårdande syfte och på renskötselområdet med stöd av regional kvot. Läs mer

Finlands Viltcentral
sep 21, 2017 09:54

Jakten på lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet startar i början av oktober

Lodjur kan jagas med stöd av dispens från början av oktober till slutet av februari på renskötselområdet. I år beviljades totalt tjugo stycken dispenser. Av lodjuren kan tretton fällas i Kajana, fem inom Uleåborgs renskötselområde och två i Lappland. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 18, 2017 12:30

Björnjakten inleds

Finlands viltcentral har sammanlagt beviljat 170 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktperioden som inleds söndagen den 20 augusti. Förutom dispenserna kan man inom renskötselområdet med stöd av regional kvot ytterligare fälla 85 björnar, varav 25 inom det västra och 60 inom det östra renskötselområdet. Läs mer

Finlands Viltcentral
jul 12, 2017 13:50

Fler dispenser för jakt på brunbjörn än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 170 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar den 20 augusti. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 85 brunbjörnar. Läs mer

Metsähallitus
apr 11, 2017 10:26

Det misstänks att en järv dödats olagligt i Taivalkoski

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har avslöjat ett misstänkt olagligt järvdråp i Taivalkoski. Polisen undersöker fallet som grovt jaktbrott. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 22, 2017 08:51

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

Finlands viltcentral beviljade i februari dispenser för fångst av åtta järvar som orsakade skador på renar. Bytet fram till mitten av mars blev sex hanar och två honor. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 10, 2017 14:58

Lodjursbytet minskade – bytet 399 individer

Perioden för lodjursjakt avslutades den sista februari och bytet blev 399 lodjur. I fjol var bytet 486 lodjur. I Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning bedömdes antalet lodjur i Finland uppgå till 2 490–2 560 över ett år gamla individer. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 28, 2017 14:00

Två dispenser för järvjakt har beviljats till Enontekis

Finlands viltcentral har beviljat dispens åt Käsivarsi renbeteslaget i Enontekis, för att fälla två järvar som orsakar särskilt betydande skador på renar. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 22, 2017 12:45

Vargbytet 25 vargar

Finlands viltcentral har under tiden januari – februari beviljat dispenser för fällande av 35 vargar ytterom renskötselområdet. Man har ansökt om dispenser för att sammanlagt få fälla 135 djur. Man har gjort sju stycken negativa beslut. I allmänhet har man beviljat dispens för ett djur åt gången. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 21, 2017 11:03

Två nya dispenser för järv har beviljats

Finlands viltcentral har torsdagen 16.2.2017 ytterligare beviljat, förutom de fyra redan tidigare beviljade dispenserna, två dispenser för fångst av järv som orsakar särskilt betydande skador på renar. Den ena av dispenserna har beviljats till renbeteslaget i Lappland och den andra till Muonio och Näkkilä renbeteslagens gemensamma dispensområde. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 16, 2017 16:29

De första dispenserna för järvjakt har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat dispens för att fälla fyra järvar som orsakar särskilt betydande skador på renar. Läs mer

Finlands Viltcentral
jan 31, 2017 12:53

Vargjakten fortskrider

Finlands viltcentral har i januari beviljat dispenser för att fälla 30 vargar utanför renskötselområdet. I en del av de beviljade besluten har antalet djur som får fällas begränsats från de ansökta. Det har gjorts fem negativa beslut. Läs mer

Finlands Viltcentral
jan 05, 2017 10:59

De första varglicenserna beviljades i Södra Tavastland och Norra Karelen

Finlands viltcentral har beviljat två dispenser för varg om sammanlagt fyra individer som får fällas. Dispenserna är beviljade i Södra Tavastland och Norra Karelen (Nurmes och Lieksa) för flockar som upprepade gånger har visat sig vid hus. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
jan 04, 2017 16:00

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår jakt på åtta järvar för att minska skador på ren

Ministeriet föreslår att i renskötselområdets norra och östra delar får fållas högst åtta järvar. Läs mer

dec 22, 2016 15:51

Utanför renskötselområdet får fällas 53 vargar

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag genom förordning att den årliga fångstkvoten utanför renskötselområdet är 53 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Till skillnad från utkastet till förordning har antalet höjts med 13 vargar på grund av Naturresursinstitutets mer exakta utvärdering av populationens storlek. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 15, 2016 10:12

Under hösten 179 björnar som byte

Under björnjaktsäsongen som nu avslutats fick man som byte sammanlagt 179 björnar, varav 69 fälldes på området för kvotjakt inom renskötselområdet. Innan jaktperioden inleddes uppskattades björnstammen till 1 720-1 840 över ett år gamla individer. Läs mer