Aktuellt

mar 13, 2019 14:00

GPS-halsband ger mångsidig och nyttig information om vargar

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

GPS-halsband och information om vargar stod på mötesagendan 26.2.2019 för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg. Enligt arbetsgruppen är det viktigt med GPS-halsband eftersom den information de ger kan användas vid forskning och bedömning av populationen. Informationen tjänar också invånarnas intressen särskilt i nya vargrevir och hjälper till exempel att förebygga skador på jakthundar. Läs nyheten

feb 27, 2019 14:00

Arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade det illegala dödandet av vargar

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Arbetsgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade vid mötet den 15 februari 2019 det illegala dödandet av vargar och det sociala godkännandet av vargen. Enligt polisens bedömningar har den illegala jakten på varg varit vanlig i Finland. Det är dock endast en liten del av de illegala fångsterna som kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom Läs nyheten

feb 14, 2019 10:40

Flerartsförvaltning på agendan för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

På sitt senaste möte diskuterade arbetsgruppen flerartsförvaltning av stammar av stora rovdjur och hjortdjur, vilket innebär att man tar hänsyn till beroendet och växelverkan mellan arterna. Frågan analyserades också ur sociala och ekonomiska perspektiv. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 25, 2019 15:05

Dispens för fångst av järv har beviljats till Lapplands renbeteslag

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Finlands viltcentral har beviljat en dispens för att döda en järv. Den skadebaserade dispensen har beviljats till Lapplands renbeteslag på ett begränsat fångstområde som är beläget i Sodankylä och även små delar i Enare. Läs nyheten

jan 25, 2019 15:00

Tätare samarbete mellan Finland, Sverige och Norge kring vargfrågor

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Gruppen som bereder förvaltningsplanen för varg diskuterade kontakten mellan den finska och skandinaviska vargpopulationen och de skador som vargar orsakar på ren samt arbetet med att förebygga skadorna. Renskötselområdet är en viktig vandringsväg för vargarna i Finland och i Skandinavien. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet dec 21, 2018 16:00

Kommunikation är en viktig del i uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Styrgruppen för det projekt som inletts för att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen sammanträdde fredagen den 14 december för att granska hur projektet framskrider. Styrgruppen diskuterade riktlinjerna för den pågående uppdateringen. De frågor som lyftes fram som viktiga var kommunikation, beaktande av såväl regionala som nationella förhållanden och förebyggande av skador orsakade av varg. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet dec 17, 2018 16:31

Beslut om dispenser som gäller varg grundar sig alltid på fallspecifik bedömning

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Måndagen den 10 december sammanträdde jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som bereder förvaltningsplanen för varg för att diskutera dispenser för jakt på varg, stamvårdande jakt samt EU-kommissionens förslag till ändring av anvisningen för att tolka habitatdirektivet. Deltagarna underströk att besluten om dispens alltid bygger på bedömning och tas fallspecifikt. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 19, 2018 16:00

Definitionen ’hotfull varg’ behöver preciseras ytterligare

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Enligt gruppen som håller på att uppdatera förvaltningsplanen för varg behöver definitionen av hotfull varg preciseras i synnerhet när det gäller tillgängliga observationsdata. Det behövs också mer forskningsdata om vargarnas beteende i tätbebyggda områden. Läs nyheten

Metsähallitus maj 15, 2018 09:59

Rapport: Rekordartad övervakning av stora rovdjur

Björnens fotspår på isen

I fjol gjorde jakt- och fiskeövervakningen ett rekordartat antal inspektioner av jakten på stora rovdjur. Färre överträdelser än genomsnittet uppdagades. Läs nyheten

Metsähallitus maj 15, 2018 09:56

Älgen kommer tvåa när Norra Karelen riktar in sig på björnjakt

Två mannen bär en sköt björn i skogen.

I Norra Karelen jagar man ställvis mer björn än älg. Björnen är ett betydande storvilt särskilt i Ilomants, Lieksa och Nurmes. Björnjaktssäsongen inleds den 20 augusti. Läs nyheten

Metsähallitus maj 15, 2018 09:51

Uppdaterade anvisningar för hur man ska möta ett stort rovdjur

Björnen tittar bakom buske.

Finländare stöter allt oftare på stora rovdjur i naturen. Vårt lands officiella webbplats om stora rovdjur Suurpedot.fi har svarat på det ökade behovet av information och förnyats genomgripande. Webbplatsen har nu bland annat anvisningar för hur man ska göra om man möter ett stort rovdjur. Läs nyheten

jan 10, 2018 09:57

Förordning tillåter begränsad jakt på åtta järvar

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning får man med dispens fälla åtta järvar i renskötselområdets norra och östra delar. Läs nyheten

Metsähallitus apr 11, 2017 10:26

Det misstänks att en järv dödats olagligt i Taivalkoski

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har avslöjat ett misstänkt olagligt järvdråp i Taivalkoski. Polisen undersöker fallet som grovt jaktbrott. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 05, 2017 10:59

De första varglicenserna beviljades i Södra Tavastland och Norra Karelen

Vargen står i kvällssolen i träsket.

Finlands viltcentral har beviljat två dispenser för varg om sammanlagt fyra individer som får fällas. Dispenserna är beviljade i Södra Tavastland och Norra Karelen (Nurmes och Lieksa) för flockar som upprepade gånger har visat sig vid hus. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jan 04, 2017 16:00

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår jakt på åtta järvar för att minska skador på ren

Ministeriet föreslår att i renskötselområdets norra och östra delar får fållas högst åtta järvar. Läs nyheten

dec 22, 2016 15:51

Utanför renskötselområdet får fällas 53 vargar

Varg i vinterlandskap nosar på marken.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag genom förordning att den årliga fångstkvoten utanför renskötselområdet är 53 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Till skillnad från utkastet till förordning har antalet höjts med 13 vargar på grund av Naturresursinstitutets mer exakta utvärdering av populationens storlek. Läs nyheten

Finlands Viltcentral nov 15, 2016 10:12

Under hösten 179 björnar som byte

Björnen tittar bakom en träd.

Under björnjaktsäsongen som nu avslutats fick man som byte sammanlagt 179 björnar, varav 69 fälldes på området för kvotjakt inom renskötselområdet. Innan jaktperioden inleddes uppskattades björnstammen till 1 720-1 840 över ett år gamla individer. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 15, 2016 10:08

Utanför renskötselområdet får skjutas högst 40 vargar nästa vinter

Flock med tre vargar på snön.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning föreslås att utanför renskötselområdet får årligen fällas 40 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Den tidigare förordningen för jaktåret 2015 - 2016 gällde bara stamförvaltningsmässig jakt. Kvoten var då 46 och fångsten 43 vargar. Hela jaktårets uttag var 78 vargar. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 31, 2016 10:40

Bedömningen av stamvårdande jakt på varg klar - jakten fortsätter i ändrad form

Varg i högt gräs tittar in i kameran.

I januari 2015 fastställde jord- och skogsbruksministeriet en förvaltningsplan för varg. I planen föreslogs ett tvåårsförsök som handlade om en mer flexibel vargjakt. Försöket pågick vintern 2015 och 2016. Målet var att jaga unga vargar och undvika att döda alfaindividr så att flockarnas livskraft inte ska riskeras. Enligt förvaltningsplanen ska man efter två år göra en bedömning av jakten, varefter man tar beslut om fortsatt jakt. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 11, 2016 10:24

Jaktkvoten för denna jaktsäsong 404 lodjur

Lodjur i sommarpäls.

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som fastställer jaktkvoten för lodjur för den pågående jaktsäsongen. Utanför renskötselområdet får fällas högst 404 lodjur med stöd av stamförvaltningsmässiga licenser. Läs nyheten

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.