Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet okt 11, 2016 10:16

Stora rovdjur orsakade skador för upp till 7,4 miljoner euro år 2015

En järv springer i snön.

Värdet av skador som stora rovdjur orsakade år 2015 uppgår till ca 7,4 miljoner euro, vilket ligger 0,2 miljoner euro under föregående års nivå. Jord- och skogsbruksministeriet betalade ut ca hälften av ersättningarna i maj och nu betalar ministeriet ut den resterande delen av ersättningen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral aug 19, 2016 13:00

Jakten på björn inleds

Björnen i skogen.

Finlands viltcentral har sammanlagt beviljat 113 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds lördagen 20 augusti. Förutom med dispenserna kan man därtill på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 70 björnar, varav 15 på det västra och 55 på det östra renskötselområdet. Läs nyheten

Finlands Viltcentral aug 16, 2016 09:52

Ge din insats till uppdateringsarbetet av förvaltningsplanen för lodjuret

Lodjur i sommarpäls.

Förvaltningsplanen för Finlands lodjursstam uppdateras under åren 2016-2017. I åtgärdsurvalet för förvaltningsplanens uppdatering ingår en medborgardiskussion indelad i olika teman på internet. Finlands viltcentral önskar en konstruktiv och en framåtblickande diskussion om saker anknutna till lodjur som stöd för uppdateringsprocessen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jul 21, 2016 09:36

Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

Ett lodjur bredvid ett hjortdjur det fångat.

Fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet är möjlig från och med början av oktober. För fångsten måste dispens ansökas från Finlands viltcentral. Dispensansökningar för fångst av lodjur i stamvårdande syfte bör lämnas in till Finlands viltcentral senast måndagen 8.8.2016. Läs nyheten

jun 22, 2016 10:07

Suurpedot.fi-webbsidan betjänar nu också på engelska och svenska

En varg står på en äng och ser frågande ut. Tänker du som jag?

Suurpedot.fi-webbsidan har redan snart i femton år förmedlat officiell och tillförlitlig information om stora rovdjur åt finländarna. Finlands stora rovdjursärenden intresserar i allt högre grad också ytterom Finlands gränser. Därför har nu Suurpedot.fi publicerats också på svenska och engelska. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jun 08, 2016 09:00

Förverkligandet av förvaltningsplan för vargen har god fart

Varg promenerar med kadaver i munnen.

Redan hälften av åtgärderna, i förvaltningsplanen för vargstammen som godkändes i januari 2015, har förverkligats. Åtgärder förknippade med själva vargen, distribuering och inhämtande av information och lokalbefolkningens möjligheter att vara med och befrämja skötseln av vargstammen inom området har förverkligats. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jun 07, 2016 13:46

Lämna in ansökan för höstens björnjakt via nätet

Björnen stirrar i skogen.

Dispenser för jakt på björn under jaktåret 2016-2017 kan nu ansökas. Det lönar sig att behändigt lämna in ansökningarna till Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst. Dispensansökningarna skall lämnas in senast den 17 juni. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jun 03, 2016 16:05

Förslag till kvot för stamförvaltningsmässig björnjakt 178 björnar

Finlands Viltcentral maj 13, 2016 13:56

Säg din åsikt om björnen – påverka förvaltningsplanen som ska uppdateras

Björnen tittar bakom en träd.

Förvaltningsplanen för Finlands björnstam uppdateras under det här året. En viktig roll i uppdateringen av förvaltningsplanen är involverandet av medborgarna och intressegrupperna i processen. Finlands viltcentral önskar en konstruktiv och framåtblickande diskussion om Finlands björnärenden som stöd för uppdateringsprocessen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral maj 13, 2016 13:51

Gör inte björnen tam genom att mata

En björnhona och tre ungar sitter på en myr med sina ryggar mot bilden. Ungarna håller sig tätt intill modern, två av dem står på bakbenen.

Björnarna har vaknat ur vintersömnen. Man gör många observationer av björn under våren och försommaren, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Det läraktiga djuret kollar varje år de ”fiskevatten” den konstaterat varit goda. Man får inte locka björnar med föda för att fotograferas med viltkameror, för på så sätt vänjer de sig vid lukten av människan. Läs nyheten

apr 22, 2016 13:54

Antalet björnar ökade i nästan hela landet

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det finns minst 1 720–1 840 björnar i Finland före jaktsäsongens början hösten 2016. Siffran inkluderar uppskattningsvis 350 ungar som föds i vår. Björnstammen i Finland har ökat med cirka 15 procent jämfört med motsvarande uppskattning i fjol (1 450–1 590). Läs nyheten

mar 12, 2016 17:07

Så här identifierar du spåren av ett stort rovdjur

Ett tassavtryck av en varg i sandjord. Ett måttband bredvid avtrycket visar att det är cirka tio centimeter brett.

När du rör dig i naturen kan du komma att gå hack i häl på en björn. Men ser du skillnad till exempel på varg- och hundspår? Och vet du vart du ska rapportera observationer av stora rovdjur? Läs nyheten

mar 12, 2016 16:55

Vet du vad du ska göra om du möter en björn?

Björnen stirrar i skogen.

Vågar man gå ut i bär- eller svampskogen? Utgångsmässigt undviker de stora rovdjuren människan, men i undantagsfall kan du råka öga mot öga med en björn. En expert berättar vad du ska göra. Läs nyheten

Finlands Viltcentral mar 03, 2016 10:40

Lodjursbytet i hela landet 486 individer

Ett lodjur springer i en skog i sommarskrud.

Under jaktperioden som upphörde sista februari fick man 486 lodjur som byte. Under föregående jaktperiod blev bytet 477 djur. Viltforskningens senaste stamuppskattning är 2 700–2 795 lodjur som är äldre en ett år. Läs nyheten

Finlands Viltcentral feb 02, 2016 10:49

Jakten på varg i stamvårdande syfte har avslutats

Varg i skog.

Jakten på varg i stamvårdande syfte har avslutats. Det fälldes 43 vargar med stöd av dispenser i stamvårdande syfte i enlighet med förvaltningsplanen för vargstammen. 3 dispenser lämnade oanvända i Norra Karelen. Det här var den andra fångstperioden av ett tvåårigt försök, utgående från vilket man kan utvärdera jaktens effekter på stammen och vargarnas beteende. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 22, 2016 10:53

Jakt på varg i stamvårdande syfte börjar

Varg i vinterlandskap nosar på marken.

Lördagen den 23 januari 2016 börjar det andra försöksåret med jakt på varg i stamvårdande syfte. Finlands viltcentral beviljade 46 dispenser för fångst av varg. Jakttiden pågår ända till den 21 februari. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 12, 2015 10:56

Dispens i stamvårdande syfte ansöktes för fångst av 48 vargar

Varg i vinterlandskap tar ett språng.

I utkastet till förvaltningsplanen för vargstammen i Finland framförs att vargar från och med år 2015 kan fångas med stöd av dispens i stamvårdande syfte. Till Finlands viltcentral har fram till den 9 januari inkommit 18 ansökningar, i vilka dispens ansöks för fångst av totalt 48 vargar på 27 vargrevir. Flest dispenser ansöks i Kajanaland och Norra Karelen. Läs nyheten

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.