Aktuellt

< Föregående Nästa >
juni 22, 2021 11:11

Vargstammen i Finland har ökat

Enligt Naturresursinstitutets beräkning fanns det med 90 procents sannolikhet 18–25 vargpar och 32–38 familjegrupper i Finland i mars 2021. Det fanns total 54–59 vargrevir, inklusive gränsreviren och reviren i renskötselområdet.

– Antalet familjegrupper var cirka 16 procent större än ett år tidigare i mars 2020 och antalet par cirka 23 procent större. Merparten av de nya reviren uppstod i västra Finland, säger Ilpo Kojola forskningsprofessor vid Naturresursinstitutet.

− Under 2000-talet har vargstammen i Finland tidvis ökat och tidvis minskat. Antalet familjegrupper har ökat sedan 2017, och i mars 2021 var antalet större än någonsin tidigare under perioden 1996–2021, bedömer Kojola.

Enligt Katja Holmala, programdirektör vid Naturresursinstitutet, fokuseras beståndsberäkningen på antalet par och flockar, eftersom de ger hänvisningar om vargstammens livskraft och reproduktionspotential.

Mer information på Lukes webbplats

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.