Aktuellt

< Föregående Nästa >
Metsähallitus
dec. 28, 2022 09:37

Man ingrep i över 500 naturbesökares aktiviteter

Jakt- och fiskeövervakare inspekterar jägare i Norra Finland.Kuva: Katri Lehtola / Keksi

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har för första gången följt upp resultaten av sitt arbete i realtid under hela året. Det nya systemet avslöjar att 368 personer bröt mot lagen när de rörde sig i naturen och 169 personer hade inte de tillstånd som behövdes.

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har för första gången följt upp resultaten av sitt arbete i realtid under hela året. Det nya systemet avslöjar att 368 personer bröt mot lagen när de rörde sig i naturen och 169 personer hade inte de tillstånd som behövdes.

Jakt- och fiskeövervakarna samt tillsynsmännen inspekterade cirka 10 000 naturbesökare på statens områden under 2022. Största delen av dem var fiskare och jägare, men jakt- och fiskeövervakningen övervakade också vandrare och terrängtrafiken.

Över hundra fall ledde till bötesyrkanden, 44 ordningsböter och 42 brottsanmälningar. De övriga klarade sig med anmärkningen.

"Behovet av jakt- och fiskeövervakning ökar hela tiden. Jakt, fiske och friluftsliv har blivit klart populärare under de senaste åren och alla kommer inte ihåg att skaffa nödvändiga tillstånd eller bete sig ansvarsfullt ", säger jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi.

Jakt- och fiskeövervakningen var åter som livligast på sommaren och hösten, då ett tusental jägare och andra som rör sig i naturen inspekterades varje månad. På sommaren hålls jakt- och fiskeövervakningen upptagen av fiskare och vandrare, på hösten av jägare. Jakt- och fiskeövervakningen inspekterade cirka 3100 fiskare eller deras fångstredskap och 3500 jägare.

Närmare uppgifter om nya företeelser som avslöjats i övervakningen samlas i en årlig jakt- och fiskeövervakningsrapport som publiceras i början av 2023.

Mer information

Regionala jakt- och fiskeövervakare (länk till webbplatsen Eräluvat)

Jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi, Forststyrelsen, 040 537 0993

Jakt- och fiskechef, Jussi Viitanen, Forststyrelsen, 040 628 3017

Kommunikationschef Aku Ahlholm, Fortstyrelsen, 040 481 4890

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.