VARGJAKT

Vargjakt lyckas praktiskt taget bara när det är snö på marken. Då kan man utgående från spåren ta reda på var vargarna lagt sig för dagen. Vargarna omringas med en tillräckligt stor ring så att de inte skräms iväg i förtid. När man är säker på att vargarna befinner sig i ringen sätter man upp en flagglina.

Vargforumet som ordnas den 15 juni 2021 erbjuder information och möjlighet att ställa frågor

fre 28 maj 2021 16:00:00

Arbetet inom förvaltning av vargen syftar till att samordna flera olika mål. Å ena sidan vill man se till att vargen inte försvinner från den finska naturen och å andra sidan vill man tillgodose behoven hos människor som lever i vargrevirområden. På webbinariet får deltagarna höra om stamförvaltningens modelleringsverktyg som utvecklas inom projektet SusiLIFE. Verktyget ska hjälpa viltförvaltningen att förutse förändringar i vargpopulationen och bedöma effekterna av åtgärderna för förvaltning av stammen.

Webbinariets övriga teman är bland annat vargens mat och hur den ser ut i olika livsmiljöer beroende på tillgången på bytesdjur samt ett svenskt projekt som ska ta fram en gemensam plan för förvaltning av björn, järv, lodjur och varg. Talarna på webbinariet representerar viltförvaltningen samt finländska och svenska forskare med de senaste forskningsrönen. Vidare ska en representant för Egentliga Finland hålla ett anförande.

Efter det öppna webbinariet ordnas det på distans ett regionalt diskussionsmöte med de regionala viltvårdsråden i Egentliga Finland och Satakunta samt andra intressegrupper.

– Flerartsförvaltningen är ett viktigt tema. En hållbar förvaltning förutsätter att vi allt mer ser stamförvaltningens mål och de olika arterna som helheter, säger vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila som också är ordförande för uppföljningsgruppen för planen för förvaltning av vargstammen.

Anmäl dig till webbinariet senast den 14 juni

Anmälningstiden till webbinariet pågår fram till den 14 juni 2021 på vargforumets webbsida (på finska). I samband med anmälan kan du också ställa frågor till talarna och experterna. Via eventappen kan du ställa frågor och ge kommentarer skriftligen även under webbinariet.

Webbinariet ordnas av jord- och skogsbruksministeriet och de regionala viltvårdsråden i Egentliga Finland och Satakunta. Vargforumet har planerats av uppföljningsgruppen för planen för förvaltning av vargstammen som också behandlar allmänhetens kommentarer och frågor under webbinariet samt resultaten från de regionala diskussionerna. Vargforumet är ett led i arbetet med att genomföra förvaltningsplanen för varg.

Program:

11.15 Inloggning till webbinariet
11.30 Webbinariet börjar
Öppningsanförande, vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila, jord- och skogsbruksministeriet
11.45 Vargpredation från enstaka bytesarter till miljöer med flera bytesarter (Wolf predation from single prey species to multi-prey environments), forskaren Håkan Sand, SLU (på engelska)
12.10 Uppdatering av förvaltningsplanerna för stora rovdjur – en plan för björn, varg, järv och lodjur (Revision process for the large carnivore management plan in Sweden – One plan for bear, wolf, wolverine, and lynx), projektledare Sara Hommen, Naturvårdsverket (på engelska)
12.30 Tid för frågor
13.00 Paus
13.20 Stammar av bytesdjur och skador orsakade av vargar, forskningsprofessor Ilpo Kojola, Naturresursinstitutet (på finska)
13.40 Tid för frågor
13.50 SusiLIFE:s modelleringsverktyg och utveckling av det, forskaren Inari Helle, Naturresursinstitutet (även specialforskaren Samu Mäntyniemi är med och svarar på frågor) (på finska)
14.05 Informationen om hjortdjur, viltchef Jani Körhämö, Finlands viltcentral, Norra Tavastland (på finska)
14.15 Tid för frågor
14.25 Överblick över viltcentralområdena i Egentliga Finland och Satakunta, viltchef Mikko Toivola (Egentliga Finland) och viltchef Antti Impola, Finlands viltcentral (Satakunta) (på finska)
14.35 Anförande av en regional representant, ordföranden för rovdjursdelegationen i Egentliga Finland Juho Savo (på finska)
14.45 Frågor och avslutande diskussion
15.15 Webbinariet slutar

Webbinariet är offentligt. Inbjudan får delas vidare.

Ytterligare information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, sami.niemi@mmm.fi, tfn 0295162391

Arrangemangen kring forumet:

Henna Väyrynen, sakkunnig, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, henna.vayrynen@mmm.fi, tfn 0295162014

Iina Bister, kommunikationsexpert, Kommunikationsenheten, jord- och skogsbruksministeriet, iina.bister@mmm.fi, tfn 0295162276

Förvaltningsplanen för vargstammen

Förvaltningsplanen för Finlands vargstam från år 2005 var den första fastställda förvaltningsplanen. Den var också den första förvaltningsplanen som reviderades. Finlands viltcentral utarbetade i samarbete med Naturresursinstitutet en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam, som godkändes i jord- ...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...