Att möta en varg

Vargen är ett stort vilt djur och ett rovdjur i vars närhet det är bäst att vara lugn och orädd. En varg som har rabies eller som försvarar sig kan skada en människa, men i Finland har det inte hänt sedan 1800-talet.

Vargstammen i Finland har ökat

tis juni 22 11:11:00 2021

– Antalet familjegrupper var cirka 16 procent större än ett år tidigare i mars 2020 och antalet par cirka 23 procent större. Merparten av de nya reviren uppstod i västra Finland, säger Ilpo Kojola forskningsprofessor vid Naturresursinstitutet.

− Under 2000-talet har vargstammen i Finland tidvis ökat och tidvis minskat. Antalet familjegrupper har ökat sedan 2017, och i mars 2021 var antalet större än någonsin tidigare under perioden 1996–2021, bedömer Kojola.

Enligt Katja Holmala, programdirektör vid Naturresursinstitutet, fokuseras beståndsberäkningen på antalet par och flockar, eftersom de ger hänvisningar om vargstammens livskraft och reproduktionspotential.

Mer information på Lukes webbplats

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.

Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.

Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor.