Att möta en varg

Vargen är ett stort vilt djur och ett rovdjur i vars närhet det är bäst att vara lugn och orädd. En varg som har rabies eller som försvarar sig kan skada en människa, men i Finland har det inte hänt sedan 1800-talet.

Vargforumet som ordnas den 15 juni 2021 erbjuder information och möjlighet att ställa frågor

fre maj 28 16:00:00 2021

Arbetet inom förvaltning av vargen syftar till att samordna flera olika mål. Å ena sidan vill man se till att vargen inte försvinner från den finska naturen och å andra sidan vill man tillgodose behoven hos människor som lever i vargrevirområden. På webbinariet får deltagarna höra om stamförvaltningens modelleringsverktyg som utvecklas inom projektet SusiLIFE. Verktyget ska hjälpa viltförvaltningen att förutse förändringar i vargpopulationen och bedöma effekterna av åtgärderna för förvaltning av stammen.

Webbinariets övriga teman är bland annat vargens mat och hur den ser ut i olika livsmiljöer beroende på tillgången på bytesdjur samt ett svenskt projekt som ska ta fram en gemensam plan för förvaltning av björn, järv, lodjur och varg. Talarna på webbinariet representerar viltförvaltningen samt finländska och svenska forskare med de senaste forskningsrönen. Vidare ska en representant för Egentliga Finland hålla ett anförande.

Efter det öppna webbinariet ordnas det på distans ett regionalt diskussionsmöte med de regionala viltvårdsråden i Egentliga Finland och Satakunta samt andra intressegrupper.

– Flerartsförvaltningen är ett viktigt tema. En hållbar förvaltning förutsätter att vi allt mer ser stamförvaltningens mål och de olika arterna som helheter, säger vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila som också är ordförande för uppföljningsgruppen för planen för förvaltning av vargstammen.

Anmäl dig till webbinariet senast den 14 juni

Anmälningstiden till webbinariet pågår fram till den 14 juni 2021 på vargforumets webbsida (på finska). I samband med anmälan kan du också ställa frågor till talarna och experterna. Via eventappen kan du ställa frågor och ge kommentarer skriftligen även under webbinariet.

Webbinariet ordnas av jord- och skogsbruksministeriet och de regionala viltvårdsråden i Egentliga Finland och Satakunta. Vargforumet har planerats av uppföljningsgruppen för planen för förvaltning av vargstammen som också behandlar allmänhetens kommentarer och frågor under webbinariet samt resultaten från de regionala diskussionerna. Vargforumet är ett led i arbetet med att genomföra förvaltningsplanen för varg.

Program:

11.15 Inloggning till webbinariet
11.30 Webbinariet börjar
Öppningsanförande, vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila, jord- och skogsbruksministeriet
11.45 Vargpredation från enstaka bytesarter till miljöer med flera bytesarter (Wolf predation from single prey species to multi-prey environments), forskaren Håkan Sand, SLU (på engelska)
12.10 Uppdatering av förvaltningsplanerna för stora rovdjur – en plan för björn, varg, järv och lodjur (Revision process for the large carnivore management plan in Sweden – One plan for bear, wolf, wolverine, and lynx), projektledare Sara Hommen, Naturvårdsverket (på engelska)
12.30 Tid för frågor
13.00 Paus
13.20 Stammar av bytesdjur och skador orsakade av vargar, forskningsprofessor Ilpo Kojola, Naturresursinstitutet (på finska)
13.40 Tid för frågor
13.50 SusiLIFE:s modelleringsverktyg och utveckling av det, forskaren Inari Helle, Naturresursinstitutet (även specialforskaren Samu Mäntyniemi är med och svarar på frågor) (på finska)
14.05 Informationen om hjortdjur, viltchef Jani Körhämö, Finlands viltcentral, Norra Tavastland (på finska)
14.15 Tid för frågor
14.25 Överblick över viltcentralområdena i Egentliga Finland och Satakunta, viltchef Mikko Toivola (Egentliga Finland) och viltchef Antti Impola, Finlands viltcentral (Satakunta) (på finska)
14.35 Anförande av en regional representant, ordföranden för rovdjursdelegationen i Egentliga Finland Juho Savo (på finska)
14.45 Frågor och avslutande diskussion
15.15 Webbinariet slutar

Webbinariet är offentligt. Inbjudan får delas vidare.

Ytterligare information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, sami.niemi@mmm.fi, tfn 0295162391

Arrangemangen kring forumet:

Henna Väyrynen, sakkunnig, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, henna.vayrynen@mmm.fi, tfn 0295162014

Iina Bister, kommunikationsexpert, Kommunikationsenheten, jord- och skogsbruksministeriet, iina.bister@mmm.fi, tfn 0295162276

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.

Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.

Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor.